Heading
Zásady a postupy
Tvoříme lepší svět
Description

Každý den představuje příležitost jednat a přispívat k vytvoření světa, který chceme mít v budoucnu. Naše zásady a postupy nám pomáhají tuto budoucnost formovat a nelze je obcházet. Každý z našich spolupracovníků má za úkol je každý den dodržovat a plnit. 

Koneckonců, tyto postupy a zásady jsme zavedli, abyste si mohli být jisti, že když si vyberete některý z našich produktů nebo služeb, stojí za nimi naše srdce a svědomí. Svět, který chceme v budoucnu, začíná tím, co děláme dnes, a díky těmto zásadám přesně víte, jak to funguje.

Biomedicínský a klinický výzkum zahrnující lidské účastníky
Dobré životní podmínky zvířat
Kakao a lesy
Lidská práva v thajském dodavatelském řetězci ryb
Ochrana akčního plánu dětí
Odpovědný zdroj
Rámcové zásady prevence odlesňování
Umělé barvy
Vejce bez klecí
Veřejná politika a prosazování firemních zásad
Výživová kritéria pro potraviny
Zákon o moderním otroctví
Zásady chování pro dodavatele
Zásady ekologie ve vztahu k budovám
Zásady prevence odlesňování
Zásady pro boj proti korupci
Zásady pro marketing
Zásady pro oblast lidských práv
Zásady týkající se kvality a bezpečnosti potravin
Zásady týkající se nákupu celulózy a papíru a odlesňování
Zásady týkající se nákupu hovězího masa a odlesňování
Zásady týkající se nákupu sóji a odlesňování
Zásady týkající se našeho zapojení ve vědeckém výzkumu
Zásady týkající se obohacování potravin a výživových tvrzení
Zásady týkající se palmového oleje
Zásady týkající se testování na zvířatech
Zásady vztahující se na geneticky modifikované organismy
Zásady zpracování osobních údajů
Závazek pro oblast přidaného cukru
Závazek ve vztahu k chlazení
Závazek vůči klimatu
Závazek vůči lidským právům
Závazek vůči ochraně vodních zdrojů
Závazek vůči příjmům zemědělců
Závazek vůči využívání půdy