Today’s Commitments to a Sustainable Tomorrow

Our Sustainable in a Generation Plan addresses key areas of the United Nation’s Sustainable Development Goals and features ambitious goals informed by science and rooted in The Five Principles. Our plan focuses on three key areas — Healthy PlanetThriving People and Nourishing Wellbeing.

Video file

Zdravá planeta

Na základě dat z našich důkladných kontrol vynakládání našich prostředků jsme stanovili naše cíle Zdravá planeta propojené s cíli Klimatické strategie, Ochrana vodních zdrojů a Využití půdy, abychom snižovali naše dopady na životní prostředí v souladu s tím, co je podle vědeckých zjištění nezbytné k zachování zdraví planety pro budoucnost.

Spokojení lidé

Věříme, že bychom mohli a měli sehrát roli v tvorbě příležitostí pro lidi z našich pracovišť a komunit, kde působíme. Náš cíl Spokojení lidé klade důraz na zvyšování příjmů, dodržování lidských práv a tvorbu příležitostí pro ženy, abychom zlepšili život 1 miliónu lidí v našem hodnotovém řetězci.

Mars Sustainability Nourishing

Výživa pro životní pohodu

Věříme, že lidé musí mít přístup k produktům a informacím, které pro vedení zdravého životního stylu potřebují. Cílem našeho závazku v oblasti Výživy pro životní pohodu je rozvíjet moderní vědu, inovace a marketing způsoby, které pomohou miliardám lidí a jejich domácím mazlíčkům žít zdravější a spokojenější život dnes i v budoucnosti. 

The Pillars of Our Plan

2019 Trvale udržitelný v ukazateli generace

Podívejte se, jak daleko jsme dosáhli našich udržitelných cílů v generacích. Stáhněte si náš PDF scorecard.

Download PDF
Download previous years
Our Sustainable in a Generation Plan in Action
Here are just a few of the ways we’re working toward these important goals today — and the exciting progress we’ve made so far: