Healthy Planet

We understand that we’ve got a responsibility — and an opportunity — to step up and improve our impact on people and the planet. Over the past several years, we’ve made important progress, achieving our goal of sending zero waste to landfills from our facilities. We also are reducing our direct Greenhouse Gas (GHG) emissions through renewable energy and energy efficiency while making significant strides to reduce food and other waste at all 126 of our production facilities around the world.

Even as we continue to improve the environmental impacts of our direct operations, we realize that the lion’s share of our impact on the planet comes from our extended supply chain. For example, roughly three-quarters of our GHG emissions come from the agricultural practices and land-use change associated with growing the ingredients we need to make our products. The engines driving global business — our supply chains — are broken, and we are working to transform them.
 
After a thorough review of our resource use across our entire value chain (from farms to factories to family tables), we now have a better understanding of our imprint on the planet, specifically how our business impacts climate change, water stress and land use. And we have a plan to tackle these issues, both internally and through participation in programs like Champions 12.3, which aims to accelerate progress toward achieving the United Nations’ Sustainable Development Goals.
 
The science is clear, and so we’ve set ambitious goals in climate action, land management and water stewardship to help achieve our vision of a healthy planet and healthy people. We are working to tackle these issues in key raw-material supply chains — cocoa, rice and mint (which we talk most about), plus palm oil, beef, pulp and paper, soy and dairy — around the world.

Mars relying on solar panels for energy use.

Klimatické strategie

Lidské emise skleníkových plynů změnily složení naší atmosféry a lidé po celém světě začínají pociťovat její důsledky, od zvýšených průměrných a extrémních teplot, přes změny v modelech dešťových srážek až po vážnější následky a větší nepředvídatelnost bouří.

Věda říká, že abychom odvrátili ty nejhorší důsledky, musíme globální oteplování omezit na méně než 2 stupně Celsia, což byla mezní hodnota stanovená v rámci Mezinárodní pařížské dohody o změně klimatu. Abychom mohli přispět svým dílem, stanovili jsme si za cíl snížit celkové emise skleníkových plynů v rámci celého našeho hodnotového řetězce do roku 2025 o 27 procent a do roku 2050 o 67 procent (v porovnání s úrovní v roce 2015).

Healthy Planet - 3a

Ochrana vodních zdrojů

Nedostatek vody globálně postihuje 40 procent lidí a toto procento s nárůstem světové populace ještě poroste. Zemědělství spotřebovává největší množství vody, a proto je třeba s tímto kriticky důležitým zdrojem nakládat udržitelně. Musíme se soustředit na to, co se pěstuje v našich dodavatelských řetězcích, jak a také kde.

Mars_Land Use_IMG_8088_0

Využití půdy

Co se týče surovin, jako např. rýže, kakaa a vanilky, každý den se spoléháme na zemědělce z celého světa. Během staletí pomohly zemědělské inovace zvýšit výnosy zemědělců, aby bylo možné nakrmit rostoucí celosvětovou populaci. Tyto pokroky ovšem současně přinesly do zemědělství nové problémy, a to včetně zhoršování kvality půdy, znečištění hnojivy a pesticidy a působení klimatických změn.

Tyto problémy vyžadují opatření, abychom uchovali půdu pro budoucí produktivní využití a chránili biodiverzitu, přirozené životní prostředí pro organismy a přírodní zdroje. 

Transparentnost a měřitelné výsledky

Nadále pokračujeme ve tvorbě našich zásad, postojů a akčních plánů, které nám pomohou realizovat naše cíle v oblasti udržitelnosti, ať už se jedná o obnovitelné energie, odlesňování nebo spotřebu vody.

Worker documenting recycled packaging

Udržitelné obaly

Obaly tvoří jednu z hlavních součástí všech produktů Mars, ať už hovoříme o zajištění bezpečnosti produktů během přepravy, udržení jejich čerstvosti nebo odlišení od ostatních značek. Společnost Mars si uvědomuje důležitost obalu, a proto plánujeme do roku 2025 přejít na 100% recyklovatelné obaly.

Abychom tohoto cíle dosáhli, nezměníme pouze fyzický obal. Společnost Mars bude také spotřebitele nabádat, aby obaly likvidovali odpovědným způsobem. Kromě toho budeme vývojem zařízení na třídění plastů pracovat na změně recyklační infrastruktury tak, abychom po použití umožnili řádnou recyklaci více než 90 % plastů.