Zdravá planeta

Chápeme, že neseme odpovědnost a zároveň máme příležitost zintenzivnit naše úsilí a ovlivnit lidi i celou planetu. Během několika uplynulých let jsme dosáhli důležitého pokroku a splnili jsme náš cíl nulového objemu odpadu z našich závodů, který by se jinak ukládal na skládkách. Prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti také snižujeme naše přímé emise skleníkových plynů a současně ve všech našich 126 výrobních závodech po celém světě činíme významné kroky za účelem snížení tvorby potravinářského a jiných druhů odpadů.

S tím, jak nadále zlepšujeme environmentální dopady našich přímých provozů, si uvědomujeme, že lví podíl našeho dopadu na planetu pochází z našeho širšího dodavatelského řetězce. Například přibližně tři čtvrtiny našich emisí skleníkových plynů pocházejí ze zemědělských postupů a změn využití půdy spojených s pěstováním surovin, které potřebujeme pro naše produkty. Motory globálního podnikání, naše dodavatelské řetězce, jsou poškozené a my pracujeme na jejich transformaci.
 
Díky důkladnému přezkoumání našich zdrojů v rámci celého hodnotového řetězce (od farem přes továrny po konkrétní rodiny) jsme lépe porozuměli našemu vlivu na planetu, a to zejména tomu, jak naše podnikání ovlivňuje klimatické změny, vysoké nároky na vodu a využívání půdy. A máme plán na řešení těchto problémů, a to jak interně, tak prostřednictvím účasti v programech, jako např. Champions 12.3, jehož cílem je urychlit pokrok směrem k dosažení Cílů udržitelného rozvoje OSN.
 
Vědecká fakta mluví jasně, a tak jsme si v oblastech klimatických aktivit, hospodaření s půdou a ochrany vody vytyčili ambiciózní cíle, abychom pomohli realizovat naši vizi zdravé planety a zdravých lidí. Na řešení těchto problémů pracujeme v klíčových dodavatelských řetězcích surovin – kakaa, rýže a máty (o kterých hovoříme nejvíce) a také palmového oleje, hovězího masa, celulózy a papíru, sóji a mléčných výrobků – po celém světě.

Mars relying on solar panels for energy use.

Klimatické strategie

Lidské emise skleníkových plynů změnily složení naší atmosféry a lidé po celém světě začínají pociťovat její důsledky, od zvýšených průměrných a extrémních teplot, přes změny v modelech dešťových srážek až po vážnější následky a větší nepředvídatelnost bouří.

Věda říká, že abychom odvrátili ty nejhorší důsledky, musíme globální oteplování omezit na méně než 2 stupně Celsia, což byla mezní hodnota stanovená v rámci Mezinárodní pařížské dohody o změně klimatu. Abychom mohli přispět svým dílem, stanovili jsme si za cíl snížit celkové emise skleníkových plynů v rámci celého našeho hodnotového řetězce do roku 2025 o 27 procent a do roku 2050 o 67 procent (v porovnání s úrovní v roce 2015).

Healthy Planet - 3a

Ochrana vodních zdrojů

Nedostatek vody globálně postihuje 40 procent lidí a toto procento s nárůstem světové populace ještě poroste. Zemědělství spotřebovává největší množství vody, a proto je třeba s tímto kriticky důležitým zdrojem nakládat udržitelně. Musíme se soustředit na to, co se pěstuje v našich dodavatelských řetězcích, jak a také kde.

Mars_Land Use_IMG_8088_0

Využití půdy

Co se týče surovin, jako např. rýže, kakaa a vanilky, každý den se spoléháme na zemědělce z celého světa. Během staletí pomohly zemědělské inovace zvýšit výnosy zemědělců, aby bylo možné nakrmit rostoucí celosvětovou populaci. Tyto pokroky ovšem současně přinesly do zemědělství nové problémy, a to včetně zhoršování kvality půdy, znečištění hnojivy a pesticidy a působení klimatických změn.

Tyto problémy vyžadují opatření, abychom uchovali půdu pro budoucí produktivní využití a chránili biodiverzitu, přirozené životní prostředí pro organismy a přírodní zdroje. 

Transparentnost a měřitelné výsledky

Nadále pokračujeme ve tvorbě našich zásad, postojů a akčních plánů, které nám pomohou realizovat naše cíle v oblasti udržitelnosti, ať už se jedná o obnovitelné energie, odlesňování nebo spotřebu vody.

Worker documenting recycled packaging

Udržitelné obaly

Obaly tvoří jednu z hlavních součástí všech produktů Mars, ať už hovoříme o zajištění bezpečnosti produktů během přepravy, udržení jejich čerstvosti nebo odlišení od ostatních značek. Společnost Mars si uvědomuje důležitost obalu, a proto plánujeme do roku 2025 přejít na 100% recyklovatelné obaly.

Abychom tohoto cíle dosáhli, nezměníme pouze fyzický obal. Společnost Mars bude také spotřebitele nabádat, aby obaly likvidovali odpovědným způsobem. Kromě toho budeme vývojem zařízení na třídění plastů pracovat na změně recyklační infrastruktury tak, abychom po použití umožnili řádnou recyklaci více než 90 % plastů.