Nourishing Wellbeing

We believe people should have access to the products and information they need to ensure they live healthy lives, and we’re proud our products and services offer a range of benefits — from nutrition to oral care to just plain fun. Beyond the foods we produce for people, we’re also delighted to offer a growing array of foods and services for pets, too. We’re proud of our progress in promoting nutrition, as well as complying with responsible marketing standards.

Food Safety and Security

Bezpečnost potravin

Nebezpečné potraviny mají na rodiny a komunity velmi špatný vliv. Z globálního hlediska jeden z deseti lidí v současnosti trpí nedostatkem bezpečných potravin. Nové hrozby se rodí v rozvíjejících se zemích, kde dochází k nárůstu populace, ovšem základní pravda zůstává jediná: pokud to není bezpečné, není to potravina. 

Abychom zajistili bezpečnost potravin, využíváme v našem centru Global Food Safety Center k prevenci chorob vědu a navazujeme partnerství s vládami, nevládními organizacemi a průmyslovými podniky. Naším cílem je přispívat k boji proti podvýživě a ostatním příčinám nebezpečných potravin ve světě.

Naše zásady v oblasti bezpečnosti potravin.

product renovation

Modernizace produktů

Jako přední dodavatel potravin pro lidi a zvířata chceme zajistit, aby námi nabízené produkty a jejich suroviny byly vhodné součásti vyvážené stravy. Neustále hledáme způsoby, jak zlepšovat výživové parametry našich produktů, aniž bychom negativně ovlivňovali jejich chuť, praktičnost, kvalitu a dostupnost.

Podle Světové zdravotnická organizace (WHO) se výskyt obezity ve světě od roku 1975 téměř ztrojnásobil. A přesto jsou hlad a podvýživa nadále velmi vážnými zdravotními problémy. Proto na obavy, které panují mezi spotřebiteli, vládami a dalšími organizacemi, co se týče zdravotních problémů souvisejících s potravinami a nápoji, reagujeme.

Naše historie výroby zdravějších produktů Mars.

Odpovědný marketing

Marketing je mnohem více než jen prodej, jde také o informování. Naše společnost byla jednou z prvních, která vytvořila Zásady pro odpovědný marketing. A tyto zásady stále platí. Prostřednictvím těchto zásad zajišťujeme, abychom reklamu nezaměřovali na děti mladší 12 let, aby obaly obsahovaly jednoznačné informace ohledně výživových údajů a doporučené spotřeby a abychom propagovali odpovědné porce potravin. Ve skutečnosti označuje 99 % našich produktů jasné označení doporučené denní dávky, aby měli spotřebitelé tyto informace k dispozici. 

Je pro nás důležité, aby naše produkty byly součástí zdravého stravování, a reklama se na tom podílí stejně jako suroviny, které k výrobě používáme. Implementace opatření v souladu s našimi Zásadami pro marketing nám pomáhá postupovat odpovědně a propagovat náležité používání našich produktů a služeb.

Viz naše globální Zásady pro marketing.