Výživa pro životní pohodu

Věříme, že lidé by měli mít přístup k produktům a informacím, které potřebují k zajištění zdravého života, a jsme hrdí na to, že naše produkty a služby nabízejí řadu výhod – od výživy, přes péči o dutinu ústní až po obyčejnou zábavu. Kromě potravin, které vyrábíme pro lidi, nás těší také naše rostoucí nabídka krmiv a služeb pro domácí mazlíčky. Jsme hrdí na náš pokrok v oblasti podpory výživy, stejně jako na dodržování zodpovědných marketingových norem.

Food Safety and Security

Bezpečnost potravin

Nebezpečné potraviny mají na rodiny a komunity velmi špatný vliv. Z globálního hlediska jeden z deseti lidí v současnosti trpí nedostatkem bezpečných potravin. Nové hrozby se rodí v rozvíjejících se zemích, kde dochází k nárůstu populace, ovšem základní pravda zůstává jediná: pokud to není bezpečné, není to potravina. 

Abychom zajistili bezpečnost potravin, využíváme v našem centru Global Food Safety Center k prevenci chorob vědu a navazujeme partnerství s vládami, nevládními organizacemi a průmyslovými podniky. Naším cílem je přispívat k boji proti podvýživě a ostatním příčinám nebezpečných potravin ve světě.

Naše zásady v oblasti bezpečnosti potravin.

product renovation

Modernizace produktů

Jako přední dodavatel potravin pro lidi a zvířata chceme zajistit, aby námi nabízené produkty a jejich suroviny byly vhodné součásti vyvážené stravy. Neustále hledáme způsoby, jak zlepšovat výživové parametry našich produktů, aniž bychom negativně ovlivňovali jejich chuť, praktičnost, kvalitu a dostupnost.

Podle Světové zdravotnická organizace (WHO) se výskyt obezity ve světě od roku 1975 téměř ztrojnásobil. A přesto jsou hlad a podvýživa nadále velmi vážnými zdravotními problémy. Proto na obavy, které panují mezi spotřebiteli, vládami a dalšími organizacemi, co se týče zdravotních problémů souvisejících s potravinami a nápoji, reagujeme.

Naše historie výroby zdravějších produktů Mars.

Odpovědný marketing

Marketing je mnohem více než jen prodej, jde také o informování. Naše společnost byla jednou z prvních, která vytvořila Zásady pro odpovědný marketing. A tyto zásady stále platí. Prostřednictvím těchto zásad zajišťujeme, abychom reklamu nezaměřovali na děti mladší 12 let, aby obaly obsahovaly jednoznačné informace ohledně výživových údajů a doporučené spotřeby a abychom propagovali odpovědné porce potravin. Ve skutečnosti označuje 99 % našich produktů jasné označení doporučené denní dávky, aby měli spotřebitelé tyto informace k dispozici. 

Je pro nás důležité, aby naše produkty byly součástí zdravého stravování, a reklama se na tom podílí stejně jako suroviny, které k výrobě používáme. Implementace opatření v souladu s našimi Zásadami pro marketing nám pomáhá postupovat odpovědně a propagovat náležité používání našich produktů a služeb.

Viz naše globální Zásady pro marketing.