Thriving People

As a family-owned business driven by The Five Principles, we believe the global economy — and global businesses like ours — need to do much more to ensure that work empowers people.

That’s why a cornerstone of our Sustainable in a Generation Plan is our Thriving People ambition to meaningfully improve the lives of 1 million people across our value chain to enable them to thrive. To do this, we’re engaging a network of partners from NGOs to governments and focusing on three areas where we believe we can drive meaningful change — increasing income, respecting human rights and unlocking opportunities for women.

Large-ThrivingPeople_Section2_CocoaHarvestCoteD'Ivoire_2f.jpg

Zlepšování života miliónu lidí

Zvyšování příjmů zemědělců

Na produkci potravin v rámci světových dodavatelských řetězců se podílejí stovky miliónů drobných zemědělců, ale příliš mnoho z nich žije v chudobě.– Naší realitou je potřeba bezpečného a udržitelného přístupu k surovinám, jako např. kakau, mátě a rýži, a proto se musíme soustředit na co nejlepší způsoby zvýšení příjmů drobných zemědělců.

Ve společnosti Mars věříme, že každý, kdo pracuje v našem širším dodavatelském řetězci, by měl dostávat dostatečný příjem pro zajištění slušné životní úrovně.

Začali jsme tedy investovat do aktivit, které mají přímý vliv, počínaje dodavatelskými řetězci kakaa, máty a rýže, které sahají od Pobřeží slonoviny po Kambodžu. Vytvořili jsme Farmer Income Lab, kolaborativní „think-do tank“, který slouží jako katalyzátor dialogu napříč naším odvětvím, abychom mohli identifikovat, co funguje, a prolomit bariéry pro hledání nových způsobů, jak podpořit zvyšování příjmů zemědělců.

Se společností Danone a dalšími jsme v roce 2015 spolufinancovali fond Livelihoods Fund for Family Farming, který začal do rozvoje udržitelného zemědělství ve více než 200 tisících farem po celém světě investovat více než 120 miliónů EUR. Cílem fondu je zlepšovat výdělky drobných zemědělců a současně řešit problematiku bezpečnosti potravin a obnovy ekosystémů.

Spravedlnost, úcta a respekt

Respekt k lidským právům

Dodržování lidských práv je základem každého úspěšného a udržitelného podniku. Ovšem problémy související s lidskými právy jsou v globální ekonomice velmi rozšířené a na koncích dodavatelských řetězců mohou být obzvláště složité.

S dosavadními pokroky nejsme spokojeni a věříme, že zabývat se novými přístupy je kriticky důležité. Naším cílem je, aby se s každým, koho se naše podnikání dotýká, od továrních pracovníků v Chicagu až po zemědělce v Pobřeží slonoviny, jednalo s úctou, spravedlivě a s respektem.

Unlocking Opps for Women - Hero Image_0

Rovnost pohlaví

Vytváření příležitostí pro ženy

Ženy hrají v našem podnikání velmi významnou roli, a to od dodavatelských řetězců až po naše vedení. Faktem je, že ženy odpracují dvě třetiny pracovní doby světa a vyrobí polovinu světových potravin, ale vydělají si pouze 10 procent světových příjmů a vlastní méně než 1 procento světového majetku.

V rámci našeho Plánu udržitelného rozvoje se zaměřujeme na vytváření příležitostí pro ženy na pracovištích, trzích a v dodavatelských řetězcích.

Thriving People - Policies and Practices

Naše cesta kupředu

Zásady a postupy, které nás drží na dobré cestě

Naše práce, jíž chceme pomáhat lidem prospívat, se řídí našimi globálními zásadami.