Náš aktuální závazek ve prospěch udržitelné budoucnosti

Náš Plán udržitelného rozvoje pro další generace řeší klíčové oblasti Cílů udržitelného rozvoje OSN a zahrnuje ambiciózní cíle založené na vědeckých poznatcích a našich zásadách The Five Principles. Náš plán zahrnuje tři hlavní oblasti – Zdravá planeta, Spokojení lidé a Výživa pro životní pohodu.

Video file

Zdravá planeta

Na základě dat z našich důkladných kontrol vynakládání našich prostředků jsme stanovili naše cíle Zdravá planeta propojené s cíli Klimatické strategie, Ochrana vodních zdrojů a Využití půdy, abychom snižovali naše dopady na životní prostředí v souladu s tím, co je podle vědeckých zjištění nezbytné k zachování zdraví planety pro budoucnost.

Spokojení lidé

Věříme, že bychom mohli a měli sehrát roli v tvorbě příležitostí pro lidi z našich pracovišť a komunit, kde působíme. Náš cíl Spokojení lidé klade důraz na zvyšování příjmů, dodržování lidských práv a tvorbu příležitostí pro ženy, abychom zlepšili život 1 miliónu lidí v našem hodnotovém řetězci.

Mars Sustainability Nourishing

Výživa pro životní pohodu

Věříme, že lidé musí mít přístup k produktům a informacím, které pro vedení zdravého životního stylu potřebují. Cílem našeho závazku v oblasti Výživy pro životní pohodu je rozvíjet moderní vědu, inovace a marketing způsoby, které pomohou miliardám lidí a jejich domácím mazlíčkům žít zdravější a spokojenější život dnes i v budoucnosti. 

Pilíře našeho plánu

2019 Trvale udržitelný v ukazateli generace

Podívejte se, jak daleko jsme dosáhli našich udržitelných cílů v generacích. Stáhněte si náš PDF scorecard.

Download PDF
Download previous years
Náš Plán udržitelného rozvoje v akci
Zde uvádíme jen několik příkladů, jak na realizaci našich cílů v současnosti pracujeme a jakých úžasných pokroků jsme doposud dosáhli: