Společnost Mars přichází s novou strategií udržitelnosti pro kakao
Drobní pěstitelé se stávají středobodem ambiciózní strategie společnosti Mars Wrigley Confectionery

CHICAGO, Illinois (19. září 2018) – Společnost Mars Wrigley, výrobce čokolády s více než 100letou historií a jeden z největších odběratelů kakaa na světě dnes oznámila nový plán modernizace dodavatelského řetězce kakaa.

Plán pod názvem Kakao pro nadcházející generace klade do svého středobodu drobné pěstitele, pomáhá chránit děti a lesy a připravuje cestu pro prosperitu pěstitelů kakaa a jejich komunit. Plán Kakao pro nadcházející generace se opírá o investice ve výši 1 miliardy USD, které jsou určené na období 10 let a představují postupnou investici do Plánu udržitelného rozvoje, o kterém společnost Mars informovala v loňském roce.

„Po dobu téměř 40 let pracujeme na dosažení udržitelné produkce kakaa,“ uvedl John Ament, Global Vice President – Cocoa, Mars Wrigley. „Přestože jsme dosáhli určitých pokroků, a to včetně 180 tisíc zemědělců s certifikací udržitelnosti, znepokojuje nás naše tempo pokroků i tempo v celém odvětví kakaa. Zatím nemáme k dispozici všechny odpovědi, ale prvním krokem je soustředit se v rámci našich cílů a konání na samotné zemědělce. Máme v úmyslu inspirovat ostatní a společně zajistit Kakao pro nadcházející generace.”

Navzdory určitým významným pokrokům pěstitelé nezaznamenali dostatečné tempo zlepšování příjmů či životních podmínek.  Děti i nadále pracují v nebezpečných podmínkách a odlesňování pokračuje, protože se pěstuje i v chráněných lesních oblastech. Společnost Mars věří, že je zapotřebí skokové změny, aby podniky, občanská společnost i vlády mysleli a jednali jinak. Je třeba zaujmout nový postoj, který vytvoří prostor pro prosperitu pěstitelů kakaa, jejich rodiny a komunity.

Kakao pro nadcházející generace se skládá ze dvou pilířů: 
Odpovědné pěstování kakaa v současnosti
Prostřednictvím prvního pilíře hodlá společnost Mars nakupovat do roku 2025 100 % svého kakaa z programu odpovědného pěstování kakaa, které bude globálně pěstováno odpovědnými metodami a jehož původ bude dohledatelný. Odpovědné pěstování kakaa znamená zavést systémy, které bojují proti odlesňování, dětské práci a zajišťují vyšší příjmy pro pěstitele.

Společnost Mars konkrétně očekává, že farmy, které jsou zapojeny do našeho programu Odpovědné pěstování kakaa v současnosti, budou poskytovat GPS souřadnice, abychom měli jistotu, že kakao nepochází z chráněných lesních oblastí. Společnost Mars bude spolupracovat s dodavateli a certifikačními subjekty, aby vylepšovala programy monitorování a korekce (CLMRS) uplatňované v našem dodavatelském řetězci Odpovědné pěstování kakaa, a v komunitách pěstitelů kakaa bude nadále pomáhat zlepšovat vzdělávání s důrazem na přístup dětí ke vzdělávání a jeho kvalitu.

Kromě toho bude společnost Mars spolupracovat s partnery tak, aby byl model příplatku, který zaplatíme za odpovědné pěstování kakaa, dostatečně propracovaný a zajistil pěstitelům vyšší podíl na tomto příplatku. Společnost Mars bude také hledat a podporovat další změny a partnerské vazby v rámci celého odvětví, abychom pěstitelům zajistili vyšší příjmy.

Nový přístup společnosti Mars k zajištění kakaa přesahuje současnou úroveň norem a praxe a je skokovou změnou z původního závazku společnosti Mars, který společnost učinila v roce 2009. 

V rámci implementace tohoto přístupu společnost Mars zachová aktuální úrovně certifikovaného kakaa ve spolupráci s organizacemi Rainforest Alliance a Fairtrade a bude s nimi nadále spolupracovat s cílem posílit implementaci za účelem pozvednutí úrovně v celém odvětví pěstování kakaa. Společnost Mars obě certifikační organizace chválí za jejich úsilí organizovat jednotlivé pěstitele do skupin a sdružení, poskytovat jim školení a implementovat v certifikovaných zemědělských skupinách systémy řízení. Závazkem společnosti je spolupracovat s těmito organizacemi za účelem zlepšení auditů, monitorování dětské práce, dohledatelnosti původu a příplatků vyplácených zemědělcům. Spolu s dalšími měřitelnými opatřeními bude společnost Mars nadále postupně přesouvat objemy kakaa na nový a výkonnější přístup.

Postoj Fairtrade: „Ceníme si společnosti Mars za to, že chápe roli drobných pěstitelů jako klíčovou součást každého ambiciózního plánu udržitelnosti kakaa. Bez pokroků v oblasti výdělku těchto zemědělců není celková transformace odvětví možná.  Je zapotřebí, aby se takovým způsobem ujalo vůdčího postoje více společností. Proto jsme velice rádi, že budeme moci se společností Mars nadále spolupracovat, aby byly dopady naší spolupráce ještě významnější a byly prospěšné nejen pro společnost, ale hlavně pro pěstitele.“

Postoj Rainforest Alliance: „Všichni se shodneme na tom, že je zapotřebí změn přímo u zemědělců, jejich rodin a lesů,“ uvedla Britta Wyss Bisang, Chief of Sustainable Supply Chains, za organizaci Rainforest Alliance. „Chválíme společnost Mars za prohloubení jejich závazku na poli pěstitelů kakaa a za to, že si uvědomuje, že je v této záležitosti zapotřebí skokové změny.  Těšíme se na prohlubování našeho vztahu se společností Mars, neboť její cíle jsou v souladu s naší novou strategií, která klade větší důraz na spolupráci mezi producenty, nevládními organizacemi, firmami a vládami.“
                  
Udržitelné pěstování kakaa v budoucnosti 
Prostřednictvím druhého pilíře se snaží společnost Mars ukázat, že skoková změna v příjmech pěstitelů a jejich kvalitě života je možná. Ve spolupráci s pilotní globální skupinou 75 tisíc rodin pěstitelů a dodavatelů kakaa hodlá společnost Mars testovat způsoby, jak zvýšit produktivitu, příjmy, odolnost a celkovou udržitelnost prostřednictvím diverzifikace plodin a příjmů, genderových programů, obecních, spořících a úvěrových modelů a plánů rozvoje pěstitelů.

Současně se bude společnost Mars aktivně zapojovat a spolupracovat se subjekty z oboru, vládami a dalšími partnery z občanské společnosti, aby hledala společná řešení a všestranně prospěšné výsledky pro rodiny pěstitelů kakaa. Společnost Mars bude také nadále předkonkurenčně spolupracovat s konkurencí a dodavateli, aby urychlila sdílení poznatků prostřednictvím oborových fór, a to včetně nadace World Cocoa Foundation a její platformy CocoaAction a iniciativy International Cocoa Initiative.

POZNÁMKY PRO EDITORY:
Chcete-li se o plánu dozvědět více, navštivte web: https://www.mars.com/global/sustainable-in-a-generation/our-approach-to-sustainability/raw-materials/cocoa 
   
O společnosti Mars
Společnost Mars je rodinný podnik s více než stoletou historií ve výrobě různých produktů a poskytování služeb lidem a jejich milovaným domácím mazlíčkům. Společnost s tržbami více než 35 miliard USD je globálním podnikem, který vyrábí některé z nejoblíbenějších značek na světě: M&M’s®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®, DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®, ORBIT®, 5™, SKITTLES®, UNCLE BEN’S®, MARS DRINKS a COCOAVIA®. Společnost Mars také poskytuje zdravotní veterinární služby, které zahrnují veterinární kliniky BANFIELD, Blue Pearl®, VCA® a Pet Partners™. Sídlo společnosti se nachází v americkém McLean ve státě Virginie. Společnost působí ve více než 80 zemích. Pět základních principů společnosti Mars, tzv. The Five Principles, zahrnuje kvalitu, odpovědnost, vzájemnost, efektivitu a svobodu. Tyto principy inspirují více než 100 tisíc spolupracovníků, kteří tvoří hodnotu pro své partnery a zajišťují růst, na který mohou být každý den hrdí.

Bližší informace o společnosti Mars najdete na webu www.mars.com. Připojte se k nám prostřednictvím Facebooku, TwitteruLinkedIn, Instagramu YouTube.

Kontakt: 
Michelle O’Neill
[email protected]
[email protected]