Společnost Mars oznamuje pokroky a akční plány směřující k dodavatelskému řetězci kakaa bez odlesňování
 • Společnost Mars informovala o svém záměru mít do roku 2025 globální dodavatelský řetězec, který nepřispívá k odlesňování
 • Společnost Mars informuje o svých dodavatelích kakaa, zemi původu a pokrocích v dohledatelnosti původu kakaa
 • Společnost Mars se zavázala spolupracovat výhradně s dodavateli kakaa, jejichž akční plány a pokroky jsou v souladu s plánem Kakao pro nadcházející generace společnosti Mars
 • Společnost Mars informovala o detailních akčních plánech pro Pobřeží slonoviny a Ghanu, kde se pěstuje více než 65 % světového kakaa, a také o harmonogramu pro Indonésii, Brazílii, Kamerun a Ekvádor.

CHICAGO (21. března 2019) – Společnost Mars Wrigley, výrobce čokolády s více než 100letou historií a jeden z největších spotřebitelů kakaa, dnes oslavila Mezinárodní den lesů tím, že oznámila své nové závazky směřující k ochraně lesů. Tyto závazky navazují na plán Kakao pro nadcházející generace ze září 2018, který je strategií společnosti pro přechod na udržitelný dodavatelský řetězec kakaa, jehož původ bude do roku 2025 plně dohledatelný. 

John Ament, Global Cocoa Vice President ve společnosti Mars Wrigley, uvedl: „Náš plán Kakao pro nadcházející generace ztělesňuje naši strategii udržitelnosti kakaa. Jeho hlavním smyslem je chránit lidi a planetu. V rámci dnešního prohlášení informujeme o našich dosavadních úspěších, kdy se nám již daří prokázat původ čtvrtiny kakaa v rámci našeho dodavatelského řetězce. Abychom u kakaa, které odebíráme, do roku 2025 dosáhli našeho cíle dodavatelského řetězce, který nepřispívá k odlesňování, zajistíme 100% dohledatelnost původu a budeme v rámci dodavatelského řetězce kakaa spolupracovat pouze s partnery, kteří jsou schopni plnit naše parametry odpovědného pěstování kakaa. S hrdostí představujeme naše opatření, jejichž smyslem je zachovat a chránit lesy pro budoucnost, protože svět, který chceme v budoucnu, začíná tím, co děláme dnes.

Janet Ranganathan, Vice President, Science & Research při institutu World Resources Institute, uvedla „Společnost Mars chválím za to, že má odvahu učinit tak odvážný závazek ve prospěch dodavatelského řetězce kakaa, který nepřispívá k odlesňování, a za to, že transparentně informuje o svých pokrocích v této oblasti. Tento závazek spolu s dalšími týkajícími se ochrany dětí, zlepšování příjmů zemědělců a monitorování dopadů společnosti, může být průlomovou změnou.“

Jsme hrdí na to, že od zahájení plánu Kakao pro nadcházející generace, kdy jsme se zavázali k ochraně lesů a k vytvoření dodavatelského řetězce odpovědného kakaa do roku 2025, ve kterém lze dohledat jeho původ, jsme již pomocí GPS zmapovali 24 % našeho globálního dodavatelského řetězce až na úroveň jednotlivých farem. Nyní realizujeme další opatření, jejichž cílem je chránit lesy, a to včetně následujících:

 • záměr mít do roku 2025 globální dodavatelský řetězec, který nepřispívá k odlesňování [1],
 • zmapovat do roku 2025 100 % kakaa, které odebíráme, pomocí GPS až na úroveň jednotlivých farem,
 • v rámci našeho závazku ve prospěch transparentnosti informovat o zemi původu kakaa, našich současných dodavatelích úrovně 1 a pokrocích v dohledatelnosti až na úroveň zemědělských družstev úrovně 2 a konkrétních pěstitelů úrovně 3, 
 • zajistit do roku 2019 suroviny výhradně od dodavatelů, kteří splňují parametry dohledatelnosti odpovědného kakaa u přímých zdrojů a do roku 2022 u nepřímých zdrojů v Pobřeží slonoviny a Ghaně,
 • podrobné akční plány pro Pobřeží slonoviny a Ghanu jako součást našeho přispění k iniciativě Kakao a lesy,
 • zpracovat v roce 2019 hodnocení rizik pro Indonésii, Brazílii a Kamerun a jeho výsledky publikovat v roce 2020,
 • zpracovat do roku 2020 hodnocení rizik pro Ekvádor a ostatní země, ze kterých nakupujeme kakao,
 • k monitorování a kontrole našeho pokroku využívat externí subjekty.

K dnešnímu datu dokáže společnost Mars vysledovat původ 95 % kakaa prostřednictvím přímých dodavatelů úrovně 1 až do země původu.[i]  Téměř 40 % našeho dodavatelského řetězce kakaa lze dosledovat do úrovně 2, tj. na úroveň zemědělských družstev[ii] a 24 % našeho dodavatelského řetězce lze dosledovat na úroveň 3, tj. na úroveň jednotlivých farem.[iii]   Čeká nás ještě spousta práce a naším závazkem je urychlit naše pokroky prostřednictvím spolupráce s dodavateli kakaa, kteří jsou schopni dostát našemu cíli stanovenému v plánu Kakao pro nadcházející generace.

Společnost Mars bude každý rok informovat o našich pokrocích a cílech v rámci plánu Kakao pro nadcházející generace.

 

O společnosti Mars, Incorporated

Společnost Mars je rodinný podnik s více než stoletou historií ve výrobě různých produktů a poskytování služeb lidem a jejich milovaným domácím mazlíčkům. Společnost s tržbami více než 35 miliard USD je globálním podnikem, který vyrábí některé z nejoblíbenějších značek na světě: M&M’s®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®, DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®, ORBIT®, 5™, SKITTLES®, UNCLE BEN’S® a COCOAVIA®. Naši spolupracovníci se prostřednictvím výživy, zdravotní péče a služeb v zařízeních Banfield Pet Hospitals™, BluePearl®, Linnaeus, AniCura, VCA™ a Pet Partners™ hrdě starají o polovinu domácích mazlíčků světa. Sídlo společnosti se nachází v americkém McLean ve státě Virginie. Společnost působí ve více než 80 zemích. Pět základních principů společnosti Mars, tzv. The Five Principles, zahrnuje kvalitu, odpovědnost, vzájemnost, efektivitu a svobodu. Tyto principy inspirují více než 115 tisíc spolupracovníků, kteří každý den pomáhají tvořit svět, ve kterém budou planeta, lidé i zvířata prospívat. 

Bližší informace o společnosti Mars najdete na webu www.mars.com. Připojte se k nám prostřednictvím Facebooku, TwitteruLinkedIn, Instagramu YouTube.

 

O iniciativě Kakao a lesy

Spolupráce s cílem zabránit odlesňování: Společnost Mars je signatářem iniciativy Kakao a lesy (v angl. Cocoa & Forests Initiative, tj. CFI) nadace World Cocoa Foundation, která byla ustavena v roce 2018. Iniciativa Kakao a lesy představuje aktivní závazek zemí pěstujících kakao, Pobřeží slonoviny, Ghany a Kolumbie, ve spolupráci s předními výrobci a zpracovateli čokolády a kakaa. V každé z těchto zemí byly ustaveny dalekosáhlé rámce opatření, jejichž cílem je zastavit odlesňování a obnovit lesní porosty. Středobodem tohoto rámce je závazek, že pro účely pěstování kakaa již nebude zúrodňována další lesní půda. Společnosti a vlády se zavázaly eliminovat nelegální výrobu kakaa v národních parcích, a to v souladu s důraznějším prosazováním národních lesnických zákonů a rozvojem alternativního živobytí pro postižené zemědělce.


[1] Dle definice iniciativy Accountability Framework Initiative 

 


[i] Země původu a množství od jednotlivých dodavatelů se průběžně mění. Tyto informace jsou založeny na údajích o trhu, výkazech dodavatelů a dohodách s dodavateli. Společnost Mars zajišťuje kakao prostřednictvím přístupu hmotnostní bilance, kdy veškeré kakao, které odebíráme, odpovídá kakau vyrobenému farmáři v rámci našich programů odpovědného a udržitelného pěstování kakaa. Kakao od pěstitelů z těchto programů lze fyzicky sledovat od pěstitele až k prvnímu bodu nákupu.

[ii]Založeno na výkazech dodavatelů.

[iii]Založeno na výkazech dodavatelů.

Michelle O’Neill