MCLEAN
Společnost Mars mění způsob podnikání rok po zavedení Plánu udržitelného rozvoje v hodnotě 1 mld. USD
 • Generální ředitel Grant F. Reid uvedl, že společnost Mars je odhodlána „změnit trajektorii způsobu podnikání“ v řadě otázek, včetně klimatických změn a chudoby.
 • Společnost Mars se zaměří na nápravu „porouchaných“ globálních dodavatelských řetězců, a to prostřednictvím investic, organizačních změn, důrazu na klíčové suroviny a spolupráci v odvětví.
 • Vedoucí představitelé společnosti Mars v rámci různých akcí vyzvou k celoprůmyslové spolupráci, a to včetně vystoupení na valném shromáždění OSN, účasti na akci Climate Week v New Yorku, a také interaktivní expozici během konference Climate Week.

MCLEAN, Virginie (18. září 2018) – Společnost Mars mění způsob podnikání, rok po zavedení Plánu udržitelného rozvoje.

Změna přichází poté, co generální ředitel společnosti Mars Grant F. Reid vloni varoval, že „globální dodavatelský řetězec je porouchaný“ a podnikání musí realizovat „obrovskou skokovou změnu“, aby bylo schopné splnit klimatické cíle odsouhlasené v rámci Pařížské klimatické dohody a Cíle udržitelného rozvoje OSN.

Soustředěním se na porouchané mechanismy společnost zjišťuje, jak by mohly při hledání řešení obchodní společnosti spolupracovat s vládami, nevládními organizacemi a dalšími zainteresovanými stranami. Společnost začíná změnou vlastních dodavatelských řetězců: 

 • Investice do Plánu udržitelného rozvoje: Společnost Mars bude v příštích několika letech investovat 1 miliardu USD, aby urychlila pokrok při řešení naléhavých hrozeb.
 • Nová strategie zajištění zdrojů: Společnost se odkloní od tradičního přístupu ke komoditám, přičemž změní způsob, jakým zajišťuje klíčové zemědělské suroviny, aby pomohla řešit klíčové problémy udržitelnosti – včetně emisí skleníkových plynů, nedostatku vody, využití půdy, lidských práv a příjmů. Zpočátku se zaměří na 10 klíčových surovin s největším dopadem včetně kakaa, ryb, rýže, máty a dalších.
 • Udržitelnost středobodem našeho podnikání: Společnost Mars kombinuje nákup a udržitelnost, aby se mohla stát udržitelnost středobodem podnikání a zajistit rovnováhu při rozhodování.  
 • Prohloubení spolupráce: K dosažení změn ve velkém měřítku je nutné klást důraz na prohloubení stávající spolupráce v rámci celého odvětví a partnerství s nevládními neziskovými organizacemi a navazování nových.

Ve své řeči před valným shromážděním OSN / akci Climate Week v New Yorku a krátce po konferenci Global Client Action Summit (GCAS) v San Franciscu Grant F. Reid uvedl: „Cítím velké zaujetí pro náš plán změnit trajektorii způsobu našeho podnikání. Stále vidíme řadu problémů, jimž naše globální komunita čelí – včetně klimatických změn, chudoby, obezity a nedostatku vody. Postupné zlepšování nebude stačit. Musíme jednat společně. Společnost Mars se zavázala, že bude spolupracovat s vládami, nevládními organizacemi a průmyslovými skupinami, jako např. Consumer Goods Forum, aby realizovala měřitelné změny a spoluvytvářela zdravou planetu, na které budou moci lidé prospívat.

„Chceme-li řešení problémů, kterým v současnosti čelíme, urychlit, je spolupráce kriticky důležitá.“

Barry Parkin, který zastává pozici Chief Procurement and Sustainability Officer, uvedl: „Transformace dodavatelských řetězců je nezbytná napříč většinou surovin, které jsme nazývali komodity. Ve skutečnosti se domnívám, že přichází konec komoditní éry, kdy se používané suroviny získávaly z povětšinou neznámých zdrojů a nakupovaly čistě na základě ceny jednotlivých transakcí.

„Budoucnost bude vyžadovat zajišťování zdrojů známého původu a v mnohých případech z konkrétních farem, s ohledem na posouzení ceny i dopadů na udržitelnost a obecně na základě dlouhodobých partnerských dohod s několika málo dodavateli. Přechod na tento systém jsme již zahájili.“

Také dodal: „První rok pro nás znamenal urychlit opatření, která již fungují, a zahájit transformaci našeho dodavatelského řetězce surovin, vytvořit klíčová partnerství a testovat nové přístupy. V následujících letech se budeme věnovat rozšiřování těchto činností a jejich dopadům přímo v terénu.“

Závazku vdechneme život prostřednictvím programu událostí, které proběhnou v září. Program koordinovaných aktivit, které proběhnou v září, odráží závazky a cíle společnosti Mars v oblasti udržitelnosti. Zahrnuje:

 • Významné zastoupení na klíčových zářijových událostech – během Valného shromáždění OSN / akce Climate Week v New Yorku se představitelé společnosti Mars zúčastní panelových diskuzí a přednášek zaměřených na řešení naléhavých hrozeb, jimž planeta a její lidé čelí:
 • Předseda společnosti Mars Stephen Badger na zahajovacím ceremoniálu Climate Week NYC; Frank Mars, Board Director a Vice President společnosti Mars Sustainable Solutions, na akci UN Global Compact
  • Přednášek a panelových diskuzí se mimo jiné zúčastní Andy Pharoah, Vice President, Corporate Affairs, Strategic Initiatives and Sustainability; Barry Parkin, Mars Chief Procurement and Sustainability Officer; Marika McCauley Sine, Vice President, Global Human Rights; a Kevin Rabinovitch, Global Vice President for Sustainability
 • Vytvoření partnerství s Project Everyone pro založení rozhlasové stanice Climate Calling – Společnost Mars navázala partnerství s organizací Project Everyone, neziskovou organizací, která žádá rychlé pokroky v plnění globálních cílů OSN a podílela se na vzniku propagační rozhlasové stanice, která nabízí lídrům v podnikání a oborovým autoritám příležitost podělit se o své názory na pokroky v oblasti životního prostředí. Ve spolupráci s různými partnery z rozhlasového oboru se bude po celé září její obsah vysílat globálně a za využití sociálních médií.
 • Účast Mars U.S. na akci Climate Week – Prostřednictvím interaktivní expozice v centru The Hub představí společnost Mars svůj závazek vůči udržitelnému zajištění zdrojů surovin, které tvoří naše různorodé portfolio produktů. Účastníci se dozvědí více o pokroku v oblasti obnovitelné energie společnosti, práci na tvorbě lepších měst pro domácí mazlíčky a o tom, jak ve Spojených státech realizujeme Plán udržitelného rozvoje.
 • Video seriál o drobných pěstitelích – Společnost Mars uvede sérii krátkých filmů představujících počáteční úsilí věnované transformaci tradičního komoditního přístupu a našich závazcích vůči drobným pěstitelům v našem hodnotově řetězci. Filmy se zaměřují na klíčové suroviny včetně rýže, máty a vanilky.

POZNÁMKY PRO EDITORY:
Vedoucí představitelé společnosti Mars budou během Valného shromáždění OSN / akce Climate Week k dispozici, aby informovali o Plánu udržitelného rozvoje v hodnotě 1 mld. USD, změnách v podnikání a spolupráci napříč oborem a nevládními organizacemi za účelem urychlení pokroku.

Chcete-li se o plánu dozvědět více, navštivte web www.SustainableInAGeneration.com.

Doprovodné obrázky a videa lze stáhnout na adrese: https://marspresscenter.com.

O společnosti Mars
Společnost Mars je rodinný podnik s více než stoletou historií ve výrobě různých produktů a poskytování služeb lidem a jejich milovaným domácím mazlíčkům. Společnost s tržbami více než 35 miliard USD je globálním podnikem, který vyrábí některé z nejoblíbenějších značek na světě: M&M’s®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®, DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®, ORBIT®, 5™, SKITTLES®, UNCLE BEN’S®, MARS DRINKS a COCOAVIA®. Společnost Mars také poskytuje zdravotní veterinární služby, které zahrnují veterinární kliniky BANFIELD, Blue Pearl®, VCA® a Pet Partners™. Sídlo společnosti se nachází v americkém McLean ve státě Virginie. Společnost působí ve více než 80 zemích. Pět základních principů společnosti Mars, tzv. The Five Principles, zahrnuje kvalitu, odpovědnost, vzájemnost, efektivitu a svobodu. Tyto principy inspirují více než 100 tisíc spolupracovníků, kteří tvoří hodnotu pro své partnery a zajišťují růst, na který mohou být každý den hrdí.

Bližší informace o společnosti Mars najdete na webu www.mars.com. Připojte se k nám prostřednictvím Facebooku, TwitteruLinkedIn, Instagramu YouTube.

Kontakt pro média:
Kimberly West