MARS ZVEŘEJNIL PLÁNY NA VYBUDOVÁNÍ ŘETĚZCE DODAVATELŮ KAKAA S NULOVOU TOLERANCÍ ODLESŇOVÁNÍ

 

 

 • Mars zveřejnil svůj plán vytvořit celosvětový řetězec dodavatelů kakaa, který nebude po roce 2025 využívat odlesňování;  
 • Mars zveřejnil své dodavatele kakaa, země jeho původu a dosavadní pokrok, kterého dosáhl v oblasti sledování původu kakaa   
 • Mars se zavazuje spolupracovat pouze s dodavateli kakaa, jejichž činnost i plány jsou v souladu s jeho Plánem na kakao napříč generacemi (Cocoa for Generations plan);  
 • Mars zveřejnil detailní akční plán pro Pobřeží slonoviny a Ghanu, kde se pěstuje 65 procent světové produkce kakaa, současně s dalšími kroky v Indonésii, Brazílii, Kamerunu a Ekvádoru. 

 

Praha, 27. března 2019 — Společnost Mars Wrigley Confectionary, která vyrábí čokoládu už po více než 100 let a patří mezi největší celosvětové odběratele kakaa, zveřejnila nové závazky k ochraně lesů. Navazuje tak na svůj Plán na kakao napříč generacemi (Cocoa for Generations plan) ze září roku 2018. Ten popisuje strategii společnosti na vybudování udržitelného řetězce dodavatelů kakaa, který bude do roku 2025 plně sledovatelný. 

 

John Ament, globální viceprezident pro kakao ve společnosti Mars Wrigley Confectionery, řekl: „Plán na kakao napříč generacemi shrnuje naši strategii, jak chceme dosáhnout udržitelného pěstování kakaa a zároveň přitom chránit lidi i planetu jako takovou. Dnešní oznámení popisuje naše dosavadní úspěchy - čtvrtinu našeho globálního dodavatelského řetězce už se nám podařilo zmapovat. Abychom mohli naplnit naše ambice pro rok 2025, tedy využívat pouze řetězce dodavatelů kakaa, kteří neodlesňují, zajistit možnost stoprocentního sledováni původu kakaa a pracovat pouze s partnery, kteří dokážou naplnit naše Specifikace zodpovědného pěstování kakaa. Jsme hrdí na to, že můžeme zveřejnit naše kroky k zachování a ochraně lesů, protože svět, který chceme v budoucnu, začíná tím, co uděláme dnes.“ 

 

Janet Ranganathan, viceprezidentka pro vědu a výzkum v Institutu pro světové zdroje (World Resources Institute), řekla: „Chválím Mars za to, že má odvahu k ambicióznímu závazku vybudovat řetězec dodavatelů kakaa bez využívání odlesňování a k tomu být transparentní ohledně svých budoucích kroků. Tento závazek, společně s dalšími, jako je ochrana dětí, zlepšování příjmu farmářů a sledování dopadů, má potenciál změnit mnohé.“ 

 

Mars je hrdý na to, že od spuštění Plánu na kakao napříč generacemi, už má zmapováno 24 % svých globálních dodavatelů, a to až na úroveň jednotlivých farem. Nyní Mars přistupuje k dalším krokům na ochraně lesů, včetně následujících:  

 

 • Ambice vybudovat řetězec dodavatelů kakaa bez využívání odlesňování do roku 2025.
 • Zmapovat pomocí GPS 100 % odebíraného kakaa do roku 2025. 
 • Zveřejnění zemí původu kakaa, současných dodavatelů první úrovně a pokroku ve sledovatelnosti druhé úrovně - farmářských skupin a třetí úrovně - farmářů  jako součást „slibu transparentnosti“.  
 • Odběr výhradně od farmářů, kteří splňují Specifikace zodpovědného pěstování kakaa ohledně sledovatelnosti přímého zásobování do roku 2019 a nepřímého zásobování do roku 2022 v Pobřeží slonoviny a v Ghaně.
 • Detailní akční plány pro Pobřeží slonoviny a Ghanu jakou součást spolupráce společnosti v rámci Iniciativy pro kakao a lesy (Cocoa and Forests Initiative). 
 • Dokončení posouzení rizik pro Indonésii, Brazílii a Kamerun a jeho zveřejnění do roku 2020.  
 • Dokončení posouzení rizik pro Ekvádor a ostatní země původu do roku 2020.
 • Zahrnutí třetích stran do monitorování a ověřování pokroku společnosti. 

V současné chvíli Mars dokáže vysledovat 95 % svého kakaa do země původu přes přímé dodavatele první úrovně. Téměř 40 % dodavatelského řetězce kakaa může být dosledováno k druhé úrovni – farmářské skupině – a 24 % dodavatelského řetězce může být dosledováno až na třetí úroveň – na úroveň farmy. Mars má před sebou další práci a je odhodlán zrychlit svůj pokrok tím, že bude pracovat pouze s dodavateli kakaa, kteří budou schopni naplnit body obsažené v Plánu na kakao napříč generacemi.

 

Mars bude zároveň každý rok reportovat dosažený pokrok v porovnání se závazky a cíli vytyčenými v Plánu na kakao napříč generacemi.   

# #

Společnost Mars v České republice a střední Evropě

Společnost Mars vstoupila na český trh v roce 1992. Od roku 2016 jsou její aktivity na českém trhu zastřešeny organizací Mars Multisales Central Europe, která propojuje český, slovenský, rumunský a maďarský trh. Se svými současnými 540 spolupracovníky dnes působí ve třech kategoriích: segment cukrovinek (čokoláda, žvýkačky a cukrovinky), potraviny (omáčky a rýže) a výživa pro domácí mazlíčky. Kromě toho Mars v regionu provozuje dvě ze svých největších továren. V Poříčí nad Sázavou v České republice funguje jeden z největších výrobních závodů na výrobu nečokoládových cukrovinek v  rámci celé společnosti Mars a také středisko vývoje cukrovinkových produktů, v Maďarsku pak továrna v oblasti Csongrád-Bokros produkující krmiva a pochoutky pro psy.

 

O společnosti Mars, Incorporated 

Mars je rodinná firma s více než stoletou historií, která nabízí širokou škálu produktů a služeb pro spotřebitele a jejich zvířecí mazlíčky. S obratem přes 35 miliard dolarů je společnost globálním byznysem, který vyrábí některé z nejoblíbenějších značek na světě: M&M's®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®, DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®, ORBIT®, 5 ™, SKITTLES®, UNCLE BEN'S®, MARS DRINKS a COCOAVIA®. Mars zároveň s hrdostí pečuje o polovinu světových mazlíčků prostřednictvím naší stravy a zdravotních i jiných služeb, jako jsou Banfield Pet Hospitals™, BluePearl®, Linnaeus, AniCura, VCA™ a Pet Partners™. Společnost má sídlo ve městě McLean ve Virginii a působí ve více než 80 zemích světa. Pět Principů společnosti Mars - kvalita, odpovědnost, vzájemnost, efektivita a svoboda - inspiruje více než 115 000 spolupracovníků, aby každý den činili kroky, které pomáhají tvořit svět, v němž planeta, lidé i domácí mazlíčci prospívají.

 

O Iniciativě pro kakao a lesy

Spolupráce za účelem předcházení odlesňování: Mars je signatářem iniciativy Světové kakaové nadace pod názvem Iniciativa pro kakao a lesy (Cocoa & Forests Initiative) ustanovené v roce 2018. Tato iniciativa je aktivním závazkem zemí produkujících kakao – Pobřeží slonoviny, Ghany a Kolumbie – a předních světových čokoládových a kakaových společností. V každé zemi byl podepsán rozsáhlý Rámec pro akci za účelem ukončit odlesňování a dosáhnout znovuobnovení lesních oblastí. Pilířem Rámce je závazek nadále nepřeměňovat lesy na půdu k pěstování kakaa. Společnosti a vlády se zavázaly k eliminaci ilegální produkce kakaa v národních parcích, zároveň k silnějšímu vymáhání národních regulí ohledně lesů a vytváření alternativní obživy pro zasažené farmáře. 

AMI Communications
Markéta Topolčányová