MARS DARUJE KOMUNITÁM 20 MILIONŮ DOLARŮ V REAKCI NA COVID-19

Globální výrobce cukrovinek, potravin a krmiv pro domácí zvířata Mars oznámil, že podpoří celosvětový boj proti koronaviru formou věcných a peněžních darů ve výši 20 milionů dolarů. Rodinná firma se spojila se třemi globálními charitativními organizacemi, CARE, Světovým potravinovým programem OSN a Humane Society International, s cílem lépe podporovat komunity, v nichž působí, a pomáhat těm nejzranitelnějším ve svých rozšířených dodavatelských řetězcích. Kromě této globální reakce je společnost aktivní také na místní úrovni: v České republice se spojily Mars, Royal Canin a závod na výrobu cukrovinek Mars Wrigley s cílem darovat více než šest tun potravin, čokolády a cukrovinek a více než dvě tuny krmiva pro domácí zvířata, a podpořit tak lidi, domácí mazlíčky a komunity nejvíce postižené pandemií.

V rámci své probíhající reakce na celosvětovou pandemii COVID-19 sdílí rodinná firma Mars aktualizované informace o svých krocích, které jsou zaměřeny na podporu komunit, v nichž působí, a těch nejzranitelnějších ve svých rozšířených dodavatelských řetězcích. Nový závazek Marsu zahrnuje v první řadě peněžní a věcné dary ve výši 20 milionů dolarů na podporu lidí, domácích zvířat a komunit nejvíce postižených pandemií a na pomoc těm, kdo bojují v první linii.

Balíček podpory zahrnuje dar ve výši pět milionů dolarů pro společnost CARE, který pomůže organizaci ještě účinněji řešit specifické potřeby nejzranitelnějších lidí na světě, včetně žen, dětí a uprchlíků v rozvojových zemích. Míra nakažení virem zde teprve začíná prudce růst a nacházejí se zde ti nejméně připravení. Balíček podpory ve výši dvou milionů dolarů pomůže Světovému potravinovému programu Spojených národů řídit logistiku v případě nouzového přidělování potravin a vybavení na záchranu životů pro nemocnice v postižených oblastech. A konečně, dar jednoho milionu dolarů pro společnost Humane Society International (HSI) pomůže zmírnit břemeno přeplněných útulků. HSI se v současné době zaměřuje na pomoc domácím mazlíčkům, kteří byli opuštěni, odloženi nebo odevzdáni do útulků kvůli tomu, že jejich majitelé onemocněli nebo již nemají v důsledku COVID-19 finanční prostředky na jejich péči.

Zůstatek ve výši dvanácti milionů dolarů sestává z kombinace peněžních a věcných darů napříč trhy, na nichž Mars působí, jakož i darů od jeho nadací. Na místní úrovni se Mars Česká republika, závod na výrobu cukrovinek Mars Wrigley v Poříčí nad Sázavou a Royal Canin Česká republika spojily, aby poskytly podporu zranitelným lidem a domácím zvířatům, ale i těm, kteří pracují v první linii v boji proti COVID-19,  lépe zvládat různé dopady pandemie. Jedná se o tým pohotovostní lékařské služby v Praze nebo Nadační fond Ozbrojených složek ČR. Podpora byla nabídnuta také Potravinové bance pro Prahu a Středočeský kraj, organizaci SOS dětské vesničky a pěti útulkům pro zvířata.

Ursula Irwin, ředitelka pro český trh společnosti Mars, uvedla: „Náš přístup k fungování v této krizi COVID-19 byl a nadále bude zajištění bezpečnosti a spokojenosti našich spolupracovníků, jak společnost říká svým zaměstnancům, aktivní snaha při prevenci šíření viru a péče o naše komunity. Vzájemnost je jedním z klíčových principů naší každodenní práce a nyní vidíme více než kdy jindy, že musíme podporovat naše místní komunity, abychom překonali toto obtížné období, a věříme, že jim náš dar pomůže.“

Věra Doušová, ředitelka Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj, která poskytuje potravinářské výrobky lidem v nouzi, uvedla: “Děkujeme společnosti Mars za velkorysý dar rýže a cukrovinek. V době pandemie mnozí lidé přišli o práci, a přibývá tak mnoho těch, kteří potřebují naši pomoc. Darované potraviny pomohou překonat nouzi osamělým seniorům a matkám samoživitelkám, kteří dnes patří mezi nejvíce ohrožené skupiny.”