Generální ředitel společnosti Mars: Naše odvětví musí napravit „porouchaný“ motor globálního podnikání, aby bojoval s naléhavými klimatickými a sociálními hrozbami
  • GENERÁLNÍ ŘEDITEL GRANT REID, VE SVÉ ŘEČI PŘED VALNÝM SHROMÁŽDĚNÍM A KONFERENCÍ CLIMATE WEEK, HOVOŘÍ O TOM, ŽE MOTOR GLOBÁLNÍHO PODNIKÁNÍ – JEHO DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC – JE POROUCHANÝ A JEHO NÁPRAVA BUDE VYŽADOVAT TRANSFORMAČNÍ SPOLUPRÁCI NAPŘÍČ CELÝM ODVĚTVÍM
  • K REALIZACI CÍLŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A PAŘÍŽŠKÉ DOHODY BUDE PODLE NĚJ ZAPOTŘEBÍ ŠIRŠÍ DŮRAZ NA ZAČLENĚNÍ SOCIÁLNÍCH A ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ DALEKO NAD RÁMEC NAŠICH PŘÍMÝCH ČINNOSTÍ
  • TATO PROHLÁŠENÍ PŘICHÁZEJÍ POTÉ, CO SPOLEČNOST MARS ZAVEDLA SVŮJ „PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE“, V RÁMCI NĚJŽ BUDE BĚHEM NĚKOLIKA NADCHÁZEJÍCÍCH LET INVESTOVAT TÉMĚŘ 1 MILIARDU USD DO BOJE S NALÉHAVÝMI HROZBAMI VČETNĚ KLIMATICKÝCH ZMĚN, CHUDOBY V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI A NEDOSTATKU ZDROJŮ
  • M&M’S – JEDNA Z NEJKULTOVNĚJŠÍCH SVĚTOVÝCH ZNAČEK ZAČÍNÁ ZAPOJOVAT SPOTŘEBITELE DO ŘEŠENÍ KRITICKY DŮLEŽITÝCH PROBLÉMŮ UDRŽITELNOSTI

MCLEAN, VA (6. září 2017) – Generální ředitel společnosti Mars Grant F. Reid dnes oznámil, že podnik musí jít v čele „transformační změny“, aby mohl bojovat s nejnaléhavějšími hrozbami, kterým planeta a její populace čelí.

Tento názor vyjádřil před konáním Valného shromáždění OSN, které proběhne tento měsíc, a před newyorskou konferencí Climate Week. Pan Reid uvedl, že průmysl dosud nikdy nenesl tak velký díl odpovědnosti: „Máme-li se podílet na realizaci cílů stanovených v Paříži a na cílech udržitelného rozvoje OSN, pak musí proběhnout obrovská skoková změna. Přestože mnoho společnosti pracuje na větší udržitelnosti, aktuální úroveň pokroku zdaleka nestačí.“

„Společnost Mars působí v oboru po čtyři generace a má v úmyslu tady další čtyři generace ještě být. Jediný způsob, který to umožní, je dělat věci odlišně a zajistit, aby byla planeta zdravá a všichni lidé v našich širších dodavatelských řetězcích měli příležitost prosperovat. Musíme spolupracovat, protože motor globálního podnikání – jeho dodavatelský řetězec – je porouchaný a jeho náprava vyžaduje transformační změnu napříč celým odvětvím.“

Pan Reid například uvedl, že při řešení emisí skleníkových plynů mnoho podniků, včetně společnosti Mars, dosáhlo dobrých výsledků, co se týče přímých činností, ale dosud nepokročilo ve svých širších dodavatelských řetězcích. Dodal také, že úsilí věnované řešení chudoby a lidských práv v nejnižších patrech globálního dodavatelského řetězce je dobře míněno, ale nedosahuje uspokojivých pokroků.

„Data a konektivita nám umožňují každým rokem lépe chápat naše dopady. V současnosti jsou poznatky o klimatických změnách jasné a nyní chápeme environmentální a sociální problémy v našem dodavatelském řetězci lépe než kdy jindy. Díky těmto znalostem můžeme s jistotou říci, že rozsah změn musí být mnohem odvážnější. Je na čase, aby podnik tváří v tvář skutečnostem přehodnotil svoji roli a odpovědnost.“

V rámci své reakce na současnou situaci společnost Mars dnes oznámila svůj „Plán udržitelného rozvoje“. Tento plán zahrnuje soubor dalekosáhlých cílů a úkolů, které se opírají o vědecké poznatky a jsou odhodlány být zdrojem změn v rámci celého širšího dodavatelského řetězce. Abychom pokrok urychlili, společnost Mars bude do Plánu udržitelného rozvoje investovat přibližně 1 miliardu USD. Plán se soustředí na oblasti, ve kterých může společnost Mars přinést změny u nejpalčivějších světových problémů, jak je definovaly Cíle udržitelného rozvoje OSN. Plán udržitelného rozvoje stanoví tři vzájemně propojené cíle:

  • Zdravá planeta – s cílem snížit environmentální dopady s tím, co je podle vědeckých zjištění nezbytné k zachování zdraví planety pro budoucnost, a to s důrazem na klimatickou strategii, ochranu vodních zdrojů a řízení půdních zdrojů. Společnost Mars například oznámila cíl snížit celkové emise skleníkových plynů v rámci celého našeho hodnotového řetězce do roku 2050 o 67 procent, což dramaticky zvyšuje předchozí cíle snižování emisí skleníkových plynů v jejích provozech.
  • Spokojení lidé – tento cíl klade důraz na smysluplné zlepšování života 1 miliónu lidí v našem hodnotovém řetězci, abychom jim umožnili prospívat, a to zvyšováním příjmů, dodržováním lidských práv a tvorbou příležitostí pro ženy. Například jsme vytvořili fond Livelihoods Fund for Family Farming, jehož účelem je přispívat k udržitelnosti a zmírnění chudoby v širších dodavatelských řetězcích, a projekt Farmer Income Lab, kolaborativní „think-do-tank“ zaměřený na výzkum, jehož účelem je hledat způsoby, jak vymýtit chudobu drobných zemědělců.
  • Výživa pro životní pohodu – s cílem rozvíjet vědu, inovace a marketing způsoby, které pomohou miliardám lidí a jejich domácím mazlíčkům žít zdravější a spokojenější život. Zde navazujeme na aktuální iniciativy v oblasti bezpečnosti potravin, modernizace produktů a surovin a odpovědného marketingu.

Pan Reid dodal: „Tento plán není jen o tom, abychom pracovali lépe, ale o tom, abychom udělali, co je potřeba. Děláme to, protože je to tak správné, ale také kvůli tomu, že je to dobré pro obchod. Vytváření oboustranných výhod pro lidi v našem dodavatelském řetězci a zmírňování našich dopadů na životní prostředí jsou správné obchodní volby. Jsme si také vědomi toho, že se naši spotřebitelé o tyto otázky stejně jako my zajímají čím dál více.“

Během valného shromáždění OSN představí společnost Mars své plány, jak prostřednictvím jedné z největších světových značek, M&M’s, zapojit do tohoto úsilí také spotřebitele. Nová kampaň využívá obrovský dosah společnosti Mars směrem ke spotřebitelům, aby byla propagátorem obnovitelných zdrojů a zdůraznila potřebu jednat a řešit klimatické změny. Společnost Mars nakupuje dostatek elektrické energie z větrných zdrojů, aby pokryla celou americkou produkci značky M&M’s. Obnovitelné zdroje energie hrají také klíčovou úlohu v Plánu udržitelného rozvoje společnosti Mars. Klíčové trhy (USA a VB) je již využívají k pokrytí 100 % spotřeby energie ve svých provozech, přičemž další budou následovat v roce 2018.

Pan Reid řekl: „Prostřednictvím tolik oblíbené značky M&M’s můžeme inspirovat spotřebitele, aby se o toto důležité téma více zajímali, a obrátit pozornost k obnovitelné energii, která je jedním z řešení, jenž nám pomohou bojovat s klimatickými změnami a splnit cíle udržitelného rozvoje OSN.“

Společnost Mars již v minulosti na oblasti udržitelnosti pracovala spolu s ostatními, aby pomáhala vytvořit sjednocenou globální frontu s cílem řešit problémy související s klimatickými změnami. Společnost v loňském roce vystoupila na konferenci OSN Climate Change Conference (COP22) v Marakeši a podepsala se pod výzvu směřovanou globálním lídrům, aby se zavázali k Pařížské klimatické dohodě. V loňském roce také uvedla do provozu svoji větrnou farmu Moy na Skotské vysočině, která generuje obnovitelnou energii pokrývající celou spotřebu společnosti ve Velké Británii.

Barry Parkin, Chief Sustainability and Health and Wellbeing Officer společnosti Mars, uvedl: „Jsme si vědomi toho, že nemůžeme růst a prosperovat, pokud nebudou planeta, lidé a komunity, na které spoléháme, zdravé a dobře prospívat.“

V samotném jádru našeho nového plánu nejde pouze o to pracovat lépe, ale dělat to, co je správné. Jde o posouvání hranic a rozšiřování našich smělých cílů napříč naším širším dodavatelským řetězcem. Pouze tehdy, budeme-li tak konat a připojí-li se k nám i ostatní, budeme moci dosáhnout největších změn.“

Chcete-li se o Plánu udržitelného rozvoje společnosti Mars dozvědět více, navštivte web www.SustainableInAGeneration.com.

Doprovodné obrázky a videa lze stáhnout na adrese: sigplanmedia.com

O společnosti Mars
Společnost Mars je rodinný podnik s více než stoletou historií ve výrobě různých produktů a poskytování služeb lidem a jejich milovaným domácím mazlíčkům. Společnost s tržbami téměř 35 miliard USD je globálním podnikem, který vyrábí některé z nejoblíbenějších značek na světě: M&M’s®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®, DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®, ORBIT®, 5™, SKITTLES®, UNCLE BEN’S®, MARS DRINKS a COCOAVIA®. Společnost Mars také poskytuje zdravotní veterinární služby, např. v rámci veterinárních klinik BANFIELD®. Sídlo společnosti se nachází v americkém McLean ve státě Virginie. Společnost působí ve více než 80 zemích. Pět základních principů společnosti Mars, tzv. The Five Principles, zahrnuje kvalitu, odpovědnost, vzájemnost, efektivitu a svobodu. Tyto principy inspirují více než 85 tisíc spolupracovníků, kteří tvoří hodnotu pro své partnery a zajišťují růst, na který mohou být každý den hrdí.

Bližší informace o společnosti Mars najdete na webu www.mars.com. Připojte se k nám prostřednictvím Facebooku, TwitteruLinkedIn, Instagramu YouTube.

Mars
Denise Young