CEO společnosti Mars se vyjadřuje k problematice COVID-19 v dopise určeném všem spolupracovníkům

Vážení spolupracovníci,

Posledních několik týdnů nás uvrhlo do situace odlišné od všech, které jsme dosud zažili. Tato pandemie nám všem vnucuje nový stav “normality”. Společně ho však dokážeme zvládnout a projdeme jím s klidem, pomocí komunikace a péče.

Odborníci nás vybízejí, abychom přispěli ke zpomalení šíření nákazy a zmírnění stresu na straně zdravotnické infrastruktury a personálu. Proto jsme před několika týdny omezili služební cesty. Rovněž vybízíme všechny, kdo mohou, aby pracovali z domova. V našich kancelářích a závodech zavádíme preventivní opatření na ochranu zdraví a životní pohody našich spolupracovníků, kteří přicházejí do práce, aby poskytovali nezbytnou veterinární péči nebo vyráběli produkty, na nichž závisí zdraví a životní pohoda lidí a domácích zvířat.

Spolupracovníci společnosti Mars z celého světa pracují na podpoře společné životní pohody a kontinuity našeho podnikání. Sledujeme vývoj v reálném čase a zavádíme nezbytné kroky, abychom k tomu přispěli co nejvíce. Já osobně předsedám globálnímu krizovému týmu, který zahrnuje každého z členů Mars Leadership týmu (MLT), stejně jako další vedoucí pracovníky a odborníky.

Při všech rozhodovacích procesech se řídíme našimi Pěti principy a skutečnostmi, které sdílejí přední odborníci v oblasti zdraví a příslušné vládní úřady. Rovněž dodržujeme naše zavedené procesy krizového řízení a kontinuity podnikání.

Žádám každého, aby přispěl ke zpomalení šíření nákazy dodržováním postupů a zásad, které byly zavedeny pro bezpečnost všech.

V této chvíli není možné posoudit dopad, jaký bude mít tato situace na každého z nás, na globální ekonomiku a naše podnikání. Ale věříme, že dokážeme zvládnout vše, co přijde. Spolupracovníci společnosti Mars jsou známi tím, že v těžkých časech dokážou táhnout za jeden provaz – to znamená, že jsme nejsilnější jako komunita a rozšířená rodina Marsu.

Za více než 100 let našeho podnikání jsme ustáli mnoho bouří a projdeme i touto. O vývoji situace budeme i nadále často a transparentně komunikovat. A vy byste v případě jakýchkoli dotazů nebo obav neměli nikdy váhat kontaktovat své místní manažerské týmy.

Právě v této chvíli je nejdůležitější, aby se každý z nás postaral o sebe a své blízké.  

S pozdravem,

Grant F. Reid

 

 

Další informace z Marsu

Jakým způsobem Mars podporuje a chrání své spolupracovníky, jejich rodiny a komunity?

Potřeby našich 125 tisíc spolupracovníků společnosti Mars stojí v centru pozornosti toho, jak během pandemie COVID-19 provozujeme naše podnikání. Zahrnuje to například přijetí politik na ochranu jejich zdraví, poskytnutí dostatečné flexibility s cílem zvládnout karanténní situace a pomoc s řešením stavů úzkosti a negativních dopadů pandemie. Před několika týdny jsme začali omezovat cestování a účast na velkých setkáních a zavedli jsme protokoly založené na doporučení předních zdravotnických úřadů a místních vlád, které zmírňují rizika vystavení se nákaze nebo šíření viru. Všichni naši spolupracovníci, kteří mohou pracovat z domova, tak nyní činí. Situaci sledujeme v reálném čase a jsme připraveni podniknout v případě potřeby další kroky.

 

Jak Mars chrání spotřebitele?

Naši zákazníci si mohou být jisti bezpečností a kvalitou našich výrobků a služeb i v tomto období. Aktuální ohnisko koronaviru nepředstavuje riziko pro bezpečnost potravin určených lidem nebo domácím zvířatům. Naši spolupracovníci v našich veterinárních provozovnách vždy pečlivě dodržují nařízení ohledně důsledné hygieny a řádného mytí rukou.

 

Jak Mars pečuje o domácí zvířata?

V době, kdy se mnoho lidí nachází v karanténě, dokážou domácí mazlíčci přispět k jejich pohodě, zdraví a emocionální podpoře. Spolupracovníci společnosti Mars zůstávají oddaní svému poslání starat se o domácí mazlíčky, kteří nám pomáhají během této obtížné doby, a to prostřednictvím krmiva pro domácí zvířata a veterinárních služeb, které poskytujeme. Na našich veterinárních klinikách po celém světě jsme při manipulaci se zvířaty jako vždy pečliví ohledně důsledné hygieny a řádného mytí rukou.