Eyebrow
Autor: Grant Reid, CEO / Office of The President Mars, Incorporated
Heading
Zintenzivňujeme své úsilí, protože společnost na nás spoléhá
Subheading
Plníme opatření pro udržitelnost

Grant Reid, CEO / Office of the President Mars, Incorporated

Partnerská spolupráce mezi firmami, vládami a nevládními organizacemi je v současnosti důležitější než kdy dříve. Společnost se spoléhá na vůdčí subjekty, že budou realizovat potřebná opatření ve vztahu k závažným problémům, kterým svět čelí – těmi jsou například klimatické změny, chudoba, obezita, nedostatek vody a škody na světových ekosystémech. 
 
Když společnost Mars v roce 2017 představila svůj Plán udržitelného rozvoje, zavázali jsme se investovat 1 miliardu dolarů, abychom uspíšili dosahování ambiciózních cílů v oblasti udržitelnosti. Tento plán nás má posunout ke splnění našich cílů a vytvoření inovativních metod podnikání. Zajišťuje naši budoucnost i pro nadcházející generace.

Jak již název plánu napovídá, nejedná se o opatření rychle realizovatelná. Plnění našich cílů nebude snadné. Naše odhodlání jednat a transparentně informovat o pokrocích, které děláme, je ovšem neochvějné. Jádrem tohoto plánu je zásadní transformace, která rozšiřuje naše snahy o udržitelnost za hranice našich vlastních provozů, a to do globálních dodavatelských řetězců, které jsou motorem našich podniků. 
 

My se domníváme, že tyto motory jsou poškozené.Globální dodavatelské řetězce nenabízejí rovné příležitosti ke slušnému výdělku a mnoho z nich je náchylných k riziku ohrožování lidských práv. Přestože mnoho firem, jako je i Mars, pracuje na řešení těchto problémů, aktuální rychlost  pokroků v této oblasti je nedostatečná. Je zřejmé, že musíme najít nové způsoby zajištění zdrojů, abychom chránili přírodu a umožnili budoucím generacím zemědělců slušný život. 

Zodpovědné a udržitelné získávání zdrojů je pro dosažení našich cílů v oblasti udržitelnosti klíčové. Je pro nás také aspektem, ve kterém můžeme dosáhnout nejvýznamnějších posunů v oblasti životního prostředí a sociálních otázek. V tomto ohledu jsme rozšířili pravomoci ve funkci Chief Sustainability Officer, kterou zastává Barry Parkin, aby zahrnovala také dohled nad nákupem a udržitelností. Smysluplné propojení těchto strategií nám umožňuje postavit udržitelnost do srdce našeho obchodního podnikání: nákupu surovin pro výrobu našich produktů. 

Po důkladném posouzení dopadů našeho dodavatelského řetězce jsme stanovili priority u 10 surovin, které tvoří většinu našeho environmentálního a sociálního dopadu. Těmi je rýže, ryby, hovězí, sója, palmový olej, celulóza a papír, kakao, máta, mléko a cukrová třtina. 

Uplynulý rok jsme strávili tvorbou nových strategií pro zajištění jednotlivých surovin. Hledali jsme model, ve kterém bychom odstranili prostředníky mezi námi a zemědělci nebo zemědělskými družstvy a budovali s těmito dodavateli dlouhodobější vztahy na základě jejich schopnosti dodávat kvalitní suroviny, které byly vytvořeny udržitelným způsobem a za dobrou cenu. 

Naše prvotní úsilí na poli rýže basmati je dobrým příkladem. Abychom tomuto novému modelu nákupu vdechli život, stali jsme se partnery více než 600 zemědělců a zemědělských organizací v Pákistánu. Výsledkem bylo 30% snížení spotřeby vody, 30% nárůst příjmů zemědělců a 30% snížení nákladů pro náš podnik. Polovinu této úspory dále investujeme do lokální práce s těmito zemědělci, jako např. do správných zemědělských postupů. To je dokonalý příklad oboustranně výhodné spolupráce, o kterou usilujeme a která podle nás musí být výsledkem budoucí strategie nákupu.

Dalším příkladem je naše spolupráce s Livelihoods Fund for Family Farming, který jsme spolufinancovali v roce 2015 se společností Danone. Tento fond investuje 120 miliónů EUR do rozvoje udržitelných zemědělských projektů, které zvyšují výdělky 200 tisíc drobných zemědělců a současně řeší problematiku bezpečnosti potravin a obnovy křehkých ekosystémů.

Na Madagaskaru jsme například během uplynulého roku spolupracovali s pěstiteli vanilky. Náš přístup má za cíl zvýšit tržby zemědělců a prostřednictvím dlouhodobých závazků k odběru vanilky je motivovat k udržitelným pěstitelským postupům.   

Během našeho prvního roku s Plánem udržitelného rozvoje jsme v některých oblastech významně pokročili (např. u obnovitelné energie v našich provozech) a získali jsme důležité poznatky, které začínají v našich dodavatelských řetězcích přinášet zlepšení. 

Uvědomujeme si, že k dosažení významných výsledků ve všech oblastech našeho závazku bude zapotřebí hodně času, ale tuto skutečnost nelze vykládat jako absenci naléhavosti. Jsme hrdí na to, že jsme účastníky newyorského týdne pro klima General Assembly and Climate Week Organizace spojených národů. Naším závazkem je transformovat způsob podnikání a přispět svým dílem k vytvoření lepší budoucnosti. 

#GenerationForChange 

Video file
Další informace od společnosti Mars