Eyebrow
Investice do budoucnosti
Heading
Zintenzivňujeme naše úsilí, abychom chránili budoucnost

Tento článek, který napsal Barry Parkin, Chief Procurement & Sustainability Officer, se původně objevil v naší Zprávě k plánu udržitelného rozvoje za období 2017-2018. Kliknutím sem zobrazíte úplné znění zprávy.

Vždy jsme si byli vědomi toho, že předkonkurenční partnerství budou mít zásadní význam pro realizaci potřebných velkoformátových změn. Proto jsme během uplynulého roku do posilování těchto partnerství a navazování nových intenzivně investovali.

 

Zcela zásadním je partnerství s fondem Livelihoods Fund for Family Farming, který jsme spolufinancovali v roce 2015 se společností Danone. Tento fond investuje 120 miliónů EUR do rozvoje udržitelných zemědělských projektů, které zvyšují výdělky drobných zemědělců a současně řeší problematiku bezpečnosti potravin a obnovy ekosystémů. Prostřednictvím fondu Livelihoods Fund chceme ovlivnit 200 000 farem. Nyní realizujeme tři projekty, které v terénu probíhají již déle než rok, a další čtyři projekty připravujeme.

Nedávno jsem měl příležitost vidět tento projekt přímo v akci v rámci spolupráce s pěstiteli vanilky na Madagaskaru. Po pouhém jednom roce je evidentní, že tento fond a přístup přináší reálné změny. Je na dobré cestě zvýšit příjmy pěstitelů až o 300 %, a to díky zlepšování pěstitelských postupů a zapojení pěstitelů do dalších fází dodavatelského řetězce. Díky našemu 10letému závazku odběru si mohou s jistotou dovolit investovat a my můžeme přispět k dobrému živobytí až 3000 pěstitelů a přibližně 12 000 jejich rodinných příslušníků.

Jedním z hlavních problémů, kterým čelíme, je odlesňování způsobené expanzí zemědělství. V oblasti kakaa spolupracujeme s konkurencí v oboru v rámci nadace World Cocoa Foundation, abychom vytvořili průlomové partnerství veřejných a soukromých subjektů pod názvem Iniciativa pro kakao a lesy, jehož cílem je zastavit odlesňování v Ghaně a Pobřeží slonoviny. Díky důrazným vládním a oborovým opatřením a investicím má tato iniciativa potenciál zastavit v těchto zemích odlesňování způsobené zemědělstvím a být příkladem možného postupu v ostatních zemích a u dalších surovin.

Uzavřeli jsme nové dlouhodobé strategické partnerství s Verité, přední organizací pro lidská práva, abychom posilovali dopady našich programů v oblasti lidských práv, a to v rámci našich vlastních provozů, ve spolupráci s dodavateli úrovně 1 i v nejvzdálenějších koncích širších dodavatelských řetězců. Vytvořili jsme také Farmer Income Lab, kolaborativní „think-do-tank“, jehož účelem je hledání způsobů, jak zvyšovat příjmy drobných zemědělců. Prvotní výzkum a poznatky tohoto projektu byly ve spolupráci s charitativní organizací Oxfam, nizozemskou Wageningen University a Dalberg Group publikovány v roce 2018.

Dalším velmi důležitým partnerem je nadace Ellen MacArthur Foundation, s níž jsme jako partneři spolupracovali již v rámci iniciativy New Plastics Economy. Úsilí nadace jsme podporovali prostřednictvím našeho cíle dosáhnout do roku 2025 100% recyklovatelných obalů. Hlavní prioritou mého týmu je využívání méně plastových obalů, snižování odpadu z plastových obalů a zvyšování recyklovatelnosti našich plastových obalů. Víme, že v této oblasti nás čeká ještě mnoho práce, a proto jsme zde zvýšili investice a disponibilní zdroje, abychom pokroky urychlili.

V oblasti nedostatku vody jsme učinili určité pokroky, a to zejména u rýže, kde naše úsilí soustředíme do Pákistánu, Španělska a USA. Je to dobrý začátek, ale i zde nás ještě čeká mnoho práce. Zvyšujícím se rizikům čelíme také kvůli klimatickým změnám, které nadále ovlivňují zdrojové regiony po celém světě.

V oblasti výživy pro životní pohodu jsme pokračovali v budování našeho vedoucího postoje k odpovědnému marketingu, a to zejména zavedením vylepšeného systému pro měření souladu se Zásadami pro marketing společnosti Mars, který zahrnuje také významnou součást externího auditu. Naše vedoucí postavení v této oblasti bylo veřejně oceněno získáním 1. příčky v kategorii marketingu v žebříčku Global Access to Nutrition Index (ATNI) v roce 2018. Spolupracujeme s řadou obdobně naladěných partnerů, abychom mohli zpřísňovat normy v oboru, a to zejména v rozvíjející se oblasti digitální samoregulace.

Pokroků také dosahujeme v oblasti našich závazků zlepšovat a rozšiřovat nabídku produktů nabízených spotřebitelům, které mohou přispívat k jejich životní pohodě. Vyčlenili jsme významné investice do inovací, které se zabývají potřebami spotřebitelů požadujících přírodnější suroviny, a to zejména do vývoje a řízení schvalovacího procesu regulačních orgánů na různých trzích, co se týče nových přírodních barviv.

Díky těmto iniciativám a kromě jiného také interním programům na podporu zdraví a pohody našich spolupracovníků jsme byli schopni dosáhnout nárůstu celkového celosvětového skóre ATNI o 55 %, což představuje zvýšení z hodnoty 3,6 (z 10) v roce 2016 na hodnotu 5,6 v 2018.

Náš Plán udržitelného rozvoje pro další generace je přímo propojen s našimi obchodními cíli, a proto v prvních třech letech investujeme více než 1 miliardu USD, abychom tento cíl začali realizovat. Víme, že úplná realizace našeho plánu bude trvat desítky let a že v prvních letech možná u některých cílů nezaznamenáme rychlý pokrok. Ale naše odhodlání jít po této cestě nepoleví. První rok byl o zahájení transformace našich dodavatelských řetězců surovin, urychlení naší dosavadní práce, budování a investování do řady kriticky důležitých partnerství a testování nových přístupů. V následujících letech se budeme věnovat rozšiřování těchto činností a jejich dopadům přímo v terénu.

S pozdravem

Barry Parkin

 

Další informace od společnosti Mars