women sitting in a circle
Eyebrow
Spokojení lidé
Heading
Vytváření příležitostí pro ženy
Subheading
Tvoříme společnost, kterou chceme v  budoucnu

Ženy hrály významnou úlohu v naší historii i v současném vedení firmy. Jejich přítomnost ve vedoucích pozicích a jejich pravomoci jsou klíčové pro tvorbu podnikání a společnosti, ve které bychom chtěli v budoucnosti žít. 

Přestože ženy odpracují dvě třetiny pracovní doby celého světa a vyrobí polovinu světových potravin, vydělají si pouze 10 procent světových příjmů a vlastní méně než 1 procento světového majetku. 

V rámci našeho Plánu udržitelného rozvoje pro další generace je naším cílem vytvářet příležitosti pro ženy na pracovištích, trzích i v dodavatelském řetězci, a máme k tomu dobré důvody:  

  • Na pracovištích vykazují společnosti s většími počty žen v představenstvech a na vedoucích pozicích lepší výsledky. 
  • Na trzích ženy činí více než 70 % rozhodnutí o nákupech značek a vytvářejí a kontrolují více než čtvrtinu bohatství světa (20 triliónů USD). 
  • dodavatelských řetězcích ženy zásadním způsobem přispívají v zemědělství, tvoří 43 % globální pracovní síly a 50 % v subsaharské Africe, přičemž ještě odvádějí neplacenou práci při péči o rodinu.  

Čemu se bude věnovat společnost Mars: 

  • Naše pracoviště: Naši vedoucí pracovníci se zaměřují na podporu diverzity a inkluze a v první řadě se soustředí na kariérní postup žen. Naše vrcholné vedení se účastní školení v oblasti inkluzivního vedení, abychom dokázali identifikovat způsoby, jak řešit předpojatost a kulturní bariéry, které ženy omezují. Zaměřujeme se zejména na role, kde byly ženy historicky nedostatečně zastoupeny. Ženám s vysokým potenciálem poskytujeme také mentoring a zajišťujeme, aby pohovory před komisí zahrnovaly povýšení žen v těchto rolích. 
  • Trh: V pilotní fázi realizujeme školicí programy pro mikro distributory a mikro maloobchod, abychom podpořili ženy podnikatelky na rozvíjejících se asijských a afrických trzích. Cílem je zvyšování příjmů. Projekt Maua and Bloom jsou například pilotními iniciativami v Keni a na Filipínách, který spočívá ve školení prodeje produktů venkovským spotřebitelům s nízkými příjmy. Dalším příkladem je The Unstereotype Alliance, který bojuje proti škodlivým genderovým stereotypům v reklamě.  
  • Náš dodavatelský řetězec: Chápeme souvislost mezi chudobou, lidskými právy a posílením postavení žen. Naší prioritou jsou opatření a spolupráce v dodavatelských řetězcích kakaa, rýže a máty, kde máme největší potenciál realizovat významné změny. 

Posílení postavení žen v komunitách pěstujících kakao 

V souladu s Plánem posílení postavení žen Mars Chocolate podporujeme ženy v dodavatelském řetězci kakaa prostřednictvím školení, diverzifikace příjmu a příležitostí ve vedení komunit. 

Z našeho závazku poskytovat ženám více příležitostí budou mít prospěch nejen ženy po celém světě, ale také naše podnikání a občanská společnost jako taková.