Eyebrow
Boj proti nerovnosti
Heading
Victoria Mars spoluhostila jednání OSN na téma žen ve vedoucích pozicích
Subheading
Členka představenstva hovoří na téma Ženy ve vedoucích pozicích přispívají k udržitelnosti

Ženy jsou nepoměrně více zasaženy chudobou, klimatickými riziky a dalšími překážkami, které brání udržitelnému rozvoji. Toto znepokojivé zjištění nedávné zprávy Světového ekonomického fóra také odhaluje nepříjemné vyhlídky: Ženám bude trvat 202 let, než na tom budou stejně jako muži. Chceme-li to změnit, musíme jednat okamžitě.

Victoria Mars, členka našeho představenstva, nedávno ve spolupráci s Kathy Calvin, prezidentkou a generální ředitelkou nadace United Nations Foundation, hostila diskuzní fórum „Ženy ve vedoucích pozicích přispívají k udržitelnosti“ (v angl. Women Leaders Advancing Sustainability). Během svého vystoupení Victoria nastínila různé způsoby, jak ženské vedení pomáhá zlepšovat podnikání, společnost i životní prostředí.

„Všechny musíme mít možnost vyjádřit svůj názor a být vyslechnuty, protože pouze tehdy, budou-li názory žen respektovány, bude možné uskutečnit změnu systému, která je pro rovnost pohlaví zapotřebí.“ – Victoria Mars


Zde uvádíme několik hlavních informací z rozhovoru:

  • Victoria mluvila o budování povědomí a dynamiky našeho Plánu udržitelného rozvoje, a to včetně zpřístupnění příležitostí pro ženy a spolupráci na podpoře cílů v oblasti udržitelného rozvoje OSN.
  • Zdůraznila cíle pilíře Spokojení lidé v rámci našeho plánu udržitelnosti, tj. naši zodpovědnost ve vztahu k ochraně lidských práv a zlepšování příjmů drobných zemědělců.
  • Victoria upozornila na naše pokroky, např. mentorování žen ve společnosti Mars, kde ženy představují 42 procent talentů, ale připomněla také, že tento boj zdaleka neskončil.   
  • Uvědomuje si, že odstranění nerovnosti pohlaví je hospodářská a společenská nutnost, protože z odstranění předsudků má v důsledku prospěch každý.

Účastníci diskuze se podělili o usnesení cílená na podporu rovnosti pohlaví. S větší informovaností o těžkostech žen přijímají firmy větší odpovědnost za svůj podíl na lepší budoucnosti. Ve společnosti Mars jednáme už teď. Pracujeme na iniciativách, např. programu „Vision for Change“, abychom ženám umožnili pracovat v odvětví pěstování kakaa.

„Všechny musíme mít možnost vyjádřit svůj názor a být vyslechnuty, protože pouze tehdy, budou-li názory žen respektovány, bude možné uskutečnit změnu systému, která je pro rovnost pohlaví zapotřebí,“ říká Victoria.

Chcete-li se o závazcích společnosti Mars ve vztahu k rovnosti žen dozvědět více, seznamte se s našimi iniciativami v segmentu kakaa.

Video file
Další informace od společnosti Mars