Mars Brands
Eyebrow
Výživa pro životní pohodu
Heading
V oblasti marketingu splňujeme vysoké normy
Subheading
Pomáháme lidem žít zdravější a spokojenější život

Po celém světě máme spoustu známých značek, které lidé milují, a proto bereme zodpovědný marketing skutečně vážně. Řídíme se Zásadami pro marketing společnosti Mars, které uvádějí jednoznačné informace a propagují náležité používání našich produktů a služeb. 

Ve skutečnosti jsme si stanovili cíle plnit 95 % norem vztahujících se na mediální obsah a více než 97 % norem týkajících se umisťování reklamy v médiích. Jsme velice hrdí na to, že jsme oba cíle v roce 2017 dokonce překonali

Zpráva o řízení odpovědného marketingu je první výroční zprávou společnosti Mars v této oblasti. Sleduje naše pokroky v implementaci Globálních zásad pro marketing ve vztahu k potravinám určeným k lidské spotřebě. Poskytuje bližší informace o našem přístupu k řízení těchto Zásad, našich prvotních úspěších a také oblastech, které skýtají prostor ke zlepšení. Poznatky z roku 2017 nás povzbudily, abychom odpovědný marketing nadále zlepšovali. Navíc doufáme, že sdílením našich poznatků zažehneme jiskru marketingové odpovědnosti napříč tímto odvětvím. 

AKČNÍ PLÁN PRO ODPOVĚDNÝ MARKETING A DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY 

Byli jsme jednou z prvních společností, které v roce 2007 zavedly zásady odpovědného marketingu, které se vztahují na veškeré marketingové aktivity v souvislosti s potravinovými produkty (určenými k lidské spotřebě). Zásady obsahují mnoho závazků, např.: 

  • Žádná reklama cílená na děti mladší 12 let (nebo 13 let u digitální komunikace) a poskytování potřebných informací rodičům, aby mohli činit ve vztahu k dětem zdravá rozhodnutí. 
  • Žádné využívání celebrit a licencovaných postaviček, které by oslovovaly děti mladší 12 let. Naše pokyny pro postavičky M&M’S® stanoví, že se mají zaměřit na jednání a oslovování staršího publika a zdůraznit své dospělé osobnosti. 
  • Uvádění doporučených denních dávek (nebo obdobné označení) na přední i zadní části obalu. Jsme hrdí na to, že jsme jednou z prvních světových společností působících v segmentu potravin a nápojů, které poskytují informace o tom, jak často je vhodné naše benevolentnější produkty konzumovat. 
  • Stanovení maximálního limitu energetické hodnoty čokoládových a cukrovinkových produktů u jednoporcových balení na 250 kalorií či méně. Tím pomáháme spotřebitelů činit odpovědná rozhodnutí, a to zejména tehdy, uvádíme-li na trh vícekusová balení s ještě nižším počtem kalorií. 

Díky našemu důraznému závazku na poli odpovědného marketingu již dnes poskytujeme spotřebitelům informace, které potřebují, aby mohli činit zdravá rozhodnutí pro lepší budoucnost.