Eyebrow
Plán udržitelného rozvoje pro další generace
Heading
Tvoříme pro mátu odolnou budoucnost
Subheading
Svěží přístup

Zahájením naší globální iniciativy, AdvanceMint (v Indii známé jako Shubh Mint) v současnosti pracujeme na rozvoji vědy o rostlinách a investicích do pěstitelů máty a jejich komunit, abychom zajistili, že bude pěstování máty prosperovat i u nacházejících generací. 

 

JAK DOSÁHNEME UDRŽITELNOSTI MÁTY 

Máta je speciální plodina pěstovaná ve Spojených státech, Kanadě a Indii, která poskytuje živobytí více než 1 miliónu pěstitelů. Abychom se mohli zabývat konkrétními problémy jednotlivých regionů, spolupracujeme v rámci iniciativy AdvanceMint s pěstiteli a odborníky, abychom lépe pochopili různé dopady zemědělské činnosti a různé sociální, ekonomické a environmentální problémy. 

Do roku 2025 hodláme: 

  • pokročit ve vědeckém bádání v oblasti máty v rámci spolupráce s partnery ve výzkumu,
  • v oblastech s nedostatkem vody snížit prostřednictvím osvědčených zemědělských postupů spotřebu vody o 30 %, 
  • zlepšit spoluprací s odborníky a dodavateli v oboru příjmy drobných pěstitelů. 

Toho chceme dosáhnout důrazem na tři klíčové oblasti: 

Odolné rostliny 

Věda ukazuje, že dlouhodobou životaschopnost máty ohrožují měnící se vzorce počasí, zdraví půdy a nemoci. Proto financujeme výzkum s cílem vytvořit rostliny, které odolají chorobám, budou mít větší výnosnost, přizpůsobí se klimatickým změnám a budou efektivně využívat vodu. 

Odolné pěstování 

V Indii čelí drobní pěstitelé máty poklesu sklizně a čím dál tím většímu nedostatku vody. Během následujících pěti let spolu s naším partnerem, neziskovou organizací Tanager, v rámci programu Shubh Mint program proškolíme více než 20 tisíc drobných pěstitelů z regionu Uttarpradéš, který je klíčovou oblastí pěstování máty, v osvědčených zemědělských postupech, aby se zemědělci dozvěděli více o technikách sázení, zavlažování, zdraví půdy a simultánním pěstování více plodin, které zvyšují odolnost. 

V USA a Kanadě se pěstování máty vyznačuje vysokými vstupními náklady, což někdy ztěžuje zavádění nových a lepších zemědělských postupů. Abychom tento problém vyřešili, zahájili jsme na podzim roku 2017 pilotní program, který nabízí každoroční financování státním svazům pěstitelů máty, které zemědělcům umožňují testovat nebo zavádět osvědčené postupy snižování spotřeby vody, zlepšování zdraví půdy nebo zvyšování energetické účinnosti. 

Odolné komunity 

Ve státě Uttarpradéš čelí pěstitelé máty, kteří jsou samozásobiteli, různým sociálně-ekonomickým problémům, jako je nerovnost pohlaví a rozdíly ve vzdělání. V rámci našeho závazku zvyšovat příjmy drobných zemědělců jsme se spojili s neziskovou organizací Tanager s cílem zorganizovat více než 200 svépomocných skupin pro ženy v Indii, aby se spojily, získaly informace a kapitál a naučily se zemědělským a dalším dovednostem potřebným pro živobytí. Prostřednictvím nevládní organizace READ India také financujeme nové vesnické knihovny s cílem budovat další místa pro setkávání komunit, která nabízejí knihy, počítače, bezpečnou pitnou vodu, vzdělávací akce a další příležitosti. 

V Severní Americe, odkud nepřímo získáváme mátu z více než 300 farem, vyvíjíme ve státech, kde se pěstuje máta, program ve spolupráci s univerzitami, abychom seznámili studenty s udržitelnými postupy pěstování máty a vytvořili hlubší vazbu mezi těmi, kteří pěstují naše potraviny, a těmi, kteří je konzumují. Tím chceme zachovat tuto důležitou plodinu pro nadcházející generace.

    Další informace od společnosti Mars