Eyebrow
Mars Wrigley
Heading
Tvoříme globální dodavatelský řetězec kakaa bez odlesňování

Všichni potřebujeme lesy. Jsou přirozeným prostředím k životu poloviny všech známých druhů rostlin a živočichů, regulují lokální vzorce dešťových srážek, slouží jako důležitý zásobník uhlíku a jsou zdrojem obživy miliónů lidí z venkovských oblastí.

Dnes si připomínáme Mezinárodní den lesů – přečtěte si o pokrocích, kterých jsme dosud dosáhli v prevenci odlesňování. Popisuje je naše strategie Kakao pro nadcházející generace. Také vytváříme nové závazky, aby se budoucnost lidstva obešla bez odlesňování. Odkaz na tiskovou zprávu

Dosavadní pokroky

V rámci našeho cíle chránit lesy a do roku 2025 vytvořit dohledatelný dodavatelský řetězec jsme až na úroveň jednotlivých farem zmapovali pomocí GPS 24 % svého globálního dodavatelského řetězce. Také se nám podařilo zmapovat zemi původu kupovaného kakaa od přímých dodavatelů (stupeň 1) přes zemědělská družstva (stupeň 2) až ke konkrétním zemědělcům (stupeň 3). Kliknutím sem zobrazíte bližší informace.

Budoucnost dodavatelského řetězce v segmentu kakaa

Kromě cílů stanovených původní strategií Kakao pro nadcházející generace hodláme do budoucna vytvořit dodavatelský řetězec kakaa, který se nebude podílet na odlesňování. Chceme také nadále prosazovat závazky ochrany lidských práv u dodavatelů kakaa. Usilujeme o to, aby respektovali a prosazovali lidská práva původních obyvatel a komunit.

Tato práce bude zahrnovat zmapování 100 % našeho dodavatelského řetězce pomocí GPS až na úroveň jednotlivých farem, posouzení rizik a akční plány pro všechny země, ze kterých nakupujeme kakao, a to včetně Pobřeží slonoviny a Ghany (kde se pěstuje téměř 65 % kakaa na světě), Indonésie, Brazílie, Kamerunu a Ekvádoru.

Budeme také podporovat partnerství s dodavateli kakaa, vládami a partnery z řad členů občanské společnosti, kteří sdílejí náš společný cíl: chránit lesy a uchovat je pro budoucí generace. Tito partneři se zavázali urychlit naše pokroky tím, že spolupracují pouze s dodavateli kakaa, kteří jsou schopni dostát našemu cíli stanovenému v plánu Kakao pro nadcházející generace.

Další informace od společnosti Mars