Eyebrow
Zdravá planeta
Heading
Ekologizace provozů a transformace klíčových dodavatelských řetězců
Subheading
Společnost Mars uplatňuje klimatickou strategii

Věda hovoří jasně – klimatické změny jsou skutečné a již nyní lidé po celém světě pociťují jejich důsledky na vlastní kůži. 

Abychom mohli realizovat náš  Plán udržitelného rozvoje pro další generace a stát se během jediné generace udržitelnou společností, obrátili jsme se na nejlepší dostupné vědecké zdroje. Dozvěděli jsme se, že abychom odvedli svůj díl práce na ochraně planety před oteplením o 2 stupně Celsia, musíme do roku 2025 snížit celkové emise skleníkových plynů napříč naším hodnotovým řetězcem o 27 procent a do roku 2050 dokonce o 67 procent (ve srovnání s rokem 2015). Na tomto cíli usilovně pracujeme: 

  • Naším závazkem je dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů v našich přímých provozech do roku 2040 (v přibližně 420 závodech ve více než 80 zemích). Ve velkém rozsahu také pokračujeme v nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a podporujeme pokrok na poli obnovitelných termálních řešení. 
  • Společnost již nyní využívá nebo nakupuje elektřinu z obnovitelných zdrojů pro pokrytí více než 50 % naší celkové stopy, a to včetně 100 % v našich provozech v Rakousku, Belgii, České republice, Francii, Litvě, Mexiku, Polsku, Španělsku, Velké Británii a Spojených státech. Mimo těchto 10 zemí jsme se společností Total EREN podepsali novou 20letou smlouvu na nákup elektřiny, která nám umožní od roku 2020 nakupovat 100 % naší elektřiny v Austrálii ze zdrojů solární energie. 

Transformace dodavatelských řetězců pro ochranu klimatu 

Abychom se mohli s emisemi skleníkových plynů zcela vypořádat, pracujeme v rámci celého našeho širšího dodavatelského řetězce na zlepšování metod výroby potravin. Tři čtvrtiny naší uhlíkové stopy z celého hodnotového řetězce pochází z emisí ze zemědělství a využívání půdy. Ty souvisejí se surovinami, které nakupujeme pro výrobu našich produktů. 

V rámci partnerství s dodavateli, zemědělci a ostatními zainteresovanými subjekty spolupracujeme na transformaci klíčových dodavatelských řetězců, abychom zabránili odlesňování a vyráběli suroviny efektivněji s menší uhlíkovou stopou. Udržitelné zemědělské postupy, např. efektivní zavlažování, odolné plodiny a zdravější půda, nejen zlepší environmentální dopady, ale pomůžou také zemědělcům k prosperitě. 

Navíc spolupráce s dodavateli a farmáři, a to velkými i malými, bude pro pokroky na poli prevence odlesňování kriticky důležitá. Spolupracujeme s nimi, abychom zajistili, že nebude pěstování našich klíčových surovin ničit lesy či přírodní půdu, a zabýváme se příležitostmi ukládání oxidu uhličitého do půdy a stromů, abychom mohli lesy chránit pro nadcházející generace. 

Bližší informace najdete v našem Prohlášení o situaci v oblasti klimatické strategie a Prohlášení o situaci v oblasti využití půdy