Eyebrow
Ženy ve společnosti Mars
Heading
Seznamte se s Ibtehal Fathy, která zastává funkci Inclusion & Diversity Officer
Subheading
Global Corporate, People & Organization (HR) v Dubaji ve Spojených arabských emirátech

Důvod k uznání: Ibtehal pracovala po dobu 14 let v oddělení průmyslové techniky a řízení závodu ve společnosti Mars Wrigley. Má bohaté zkušenosti a přesně ví, jak náročné je jako žena uspět ve vědě. Stala se také propagátorkou mentoringu a pomohla s implementací úspěšného pilotního programu, jehož účelem je podporovat rozvoj žen ve vedoucích pozicích v asijsko-australském regionu, na Středním východě a v Africe.

Byl to skutečný boj: „Během let ženy ve společnosti Mars významně přispívaly v oblastech financí, lékařství, výzkumu a vývoje, techniky a dalších oblastech. Je důležité jim jejich přínos přiznat a oslavit ho. I přesto ženy ve vědě mnohdy čelí problémům, které souvisejí s profesními, osobními a dokonce i kulturními zvyklostmi, a to zejména, co se týče kariérního postupu.“

Miluje svoji práci: „Je skvělé, že hovoříme o ženách ve vědě a o tom, jak je společnost Mars podporuje. Stále více vnímáme, jak důležité je mít tu správnou kombinaci lidí, abychom mohli dělat kvalitní rozhodnutí a myslet nad rámec zajetých kolejí. Inkluze je o tom, aby taková kombinace fungovala. A to je právě oblast, ve které se dějí zázraky. Skutečně záleží na tom, jak v otázkách inkluze a diverzity jako vedoucí pracovníci vystupujeme a jak otevřeně podporujeme a jdeme příkladem.“

Co by poradila svému mladšímu já: „Přestaň napodobovat mužské chování, jednat jako oni, mluvit jako oni, jen aby tě vzali mezi sebe. Ženy mohou nabídnout odlišné myšlenkové pochody, soubory dovedností, přístupy a porozumění. To jsou cenná aktiva, kterých se nesmíme kvůli přijetí vzdávat. Buď sama sebou. Buď tím, kdo skutečně jsi.“

Ženy jako Ibtehal staví inkluzi a diverzitu do popředí a středobodu společnosti Mars a je rovněž jednou z těch mnoha silných žen, #WomenOfMars, kterým projevujeme uznání každý den!

Další informace od společnosti Mars