Man standing in trees
Eyebrow
Zdravá planeta
Heading
Řízení využití půdy pro nadcházející generace
Subheading
Ochrana přírodních zdrojů

V posledních staletích pomohlo rozsáhlejší a efektivnější zemědělství zvýšit výnos plodin a nasytit rostoucí populaci, čímž také došlo ke zvýšení příjmů zemědělců. Zemědělství ale také čelí velkým problémům, jako je snižující se kvalita půdy, odklon od hnojiv a pesticidů a důsledky klimatických změn. Tyto problémy vyžadují okamžitá opatření, která uchovají půdu pro budoucí generace a zajistí ochranu biodiverzity a přírodních zdrojů.

Nejnovější vědecké studie doporučují, aby globálně nebylo obděláváno více než 15 procent půdy. Planeta se aktuálně nachází na hraně tohoto limitu, a proto chceme v souladu se svým Plánem udržitelného rozvoje ve svém hodnotovém řetězci tuto celkovou plochu půdy zachovat.

Spolupráce s partnery z dodavatelského řetězce za účelem zvýšení produkce

Společně s partnery z dodavatelského řetězce spolupracujeme na tom, abychom zvýšili zemědělskou produkci, aniž bychom rozšířili svou celkovou půdní stopu. To znamená zaměřit se na efektivní a udržitelné využití půdy a obnovu znehodnocené půdy. Tady vnímáme významnou příležitost. Vezměme si například kakao. Představuje téměř jednu třetinu naší půdní stopy a má potenciál trojnásobných výnosů. Zvyšování výnosů nám pomůže půdní stopu zachovat i při růstu našeho podnikání.

Zásady pro využití půdy 

Významný environmentální a sociální dopad našeho podnikání tkví v množství půdy potřebné k pěstování plodin pro naše produkty. Pole a farmy, které nám dodávají, sice nevlastníme, ale uvědomujeme si, jak je důležité zajistit, aby tyto plochy nepřekračovaly bezpečné limity zemědělské půdy. Je to zásadní pro zdraví naší planety a prospívání zemědělských komunit. Bližší informace najdete v našem Závazku vůči využívání půdy.

Další iniciativy 

Vedle péče o půdní zdroje:

  • Využíváme vědecké poznatky, abychom zefektivnili výrobní procesy a zvýšili zdravé výnosy na již obdělané půdě. V roce 2010 jsme spolu s partnery, společností IBM a Ministerstvem zemědělství USA, zveřejnili předběžnou verzi kakaového genomu. To je první krok k tomu, aby farmáři mohli pěstovat zdravější a výnosnější plodiny odolné vůči suchu a chorobám. 
  • Klademe důraz na udržitelnost kakaa zapojením do iniciativy Kakao a lesy. Společně s ostatními společnostmi se snažíme bojovat proti odlesňování způsobenému pěstováním kakaa. V listopadu 2017 jsme se připojili k iniciativě Kakao a lesy s cílem ukončit odlesňování a obnovit lesy, počínaje Pobřežím slonoviny a Ghanou, největšími výrobci kakaa na světě. Bližší informace najdete v textu iniciativy Kakao a lesy
  • Hodnocení dopadů našich činností ve spolupráci s našimi dodavateli a ostatními partnery za účelem posouzení dopadů využití půdy v našich dodavatelských řetězcích na lidi a planetu a identifikace způsobů, jak spolupracovat za účelem zlepšování těchto výstupů.  

V konečném důsledku lze lepším řízením využití půdy a udržitelným zvyšováním výnosů lépe chránit naše životní prostředí. Bližší informace najdete v našem Prohlášení o situaci v oblasti klimatické strategie