Eyebrow
Obnova korálových útesů
Heading
Převzali jsme odpovědnost za obnovu korálových útesů

Světové korálové útesy zažívají nesnáze. Zvyšování teploty moře související s klimatickými změnami, ničení útesů lidmi a znečištění – to vše přispívá k úbytku korálových útesů po celém světě. Vzhledem k současné rychlosti jejich ústupu je docela možné, že za dvě generace budou akvária jedinými místy, kde si bude moci dítě prohlédnout úžasné barvy a život, který představuje korálový útes.

Náš Plán udržitelného rozvoje nám umožňuje hledat nové a inovativní způsoby, jak zajistit trvalé změny v ochraně naší planety. Část práce již v současnosti probíhá v samotném srdci Korálového trojúhelníku, jednoho z přírodních ekosystémů s největší biodiverzitou na světě. 

Přestože se na první pohled nemusí zdát, že by obnova korálových útesů nedaleko pobřeží indonéského ostrova Sulawesi souvisela s globální obchodní strategií společnosti Mars, jedná se o součást našeho dlouhodobého závazku úzce spolupracovat s místními komunitami na řešení složitých problémů a pomáhat zachovat živobytí lidí v našich dodavatelských řetězcích.

Jsem nadšený, že v roce 2019 uplatníme naši metodu obnovy korálových útesů u nových globálních útesových ekosystémů za hranicemi indonéského Korálového trojúhelníku, u útesů v Austrálii a Mexiku, abychom zjistili, zda funguje také v širších socioenvironmentálních podmínkách. Jsem rád, že pracujeme jako partneři s místními komunitami a některými z předních světových odborníků, realizátorů a propagátorů obnovy korálových útesů v těchto oblastech.

— Frank Mars, Family Board Director společnosti Mars, Incorporated a Vice President – Udržitelná řešení

To, co začalo v roce 2010 jako otázka a nastolený problém: „Je možné obnovit korálový útes?“ se vyvinulo v něco velmi jedinečného v rámci širšího ekosystému společnosti Mars a celého světa.

Od roku 2011 společnost Mars neustále vyvíjí a vylaďuje nízkonákladovou, reprodukovatelnou metodu obnovy ekosystémů korálových útesů. Pod názvem MARRS (Mars Assisted Reef Restoration System) se ukrývá metoda, založená na instalaci nekonečné sítě „korálových pavouků“, šestihranných ocelových konstrukcí pokrytých pískem, ke kterým jsou upevněny fragmenty korálů. Těmi se pokrývají trosky korálových polí a mezery mezi zbývajícími živými korály na útesu. Na dva samostatné útesy bylo dosud umístěno 18 tisíc pavouků, které obsahovaly 270 tisíc korálových fragmentů a pokryly plochu rovnou třem hektarům. Výsledkem je něco, co je pravděpodobně jedním z největších obnovených ekosystémů korálových systémů a aktivních programů obnovy, který zahrnuje dvě ostrovní komunity na indonéském ostrově Jižní Sulawesi a třetí lokalitu nedaleko ostrova Bali. 

Během krátké doby jsme dosáhli mimořádných výsledků. Metoda MARRS, která poskytuje konstrukci umožňující rychlý růst korálů a podporuje funkční obnovu útesu, úspěšně prokázala zvýšení růstu korálů, diverzity a dokonce rozšiřování do nových území, přičemž nový korálový překryv za méně než dva roky konzistentně překračuje 50 procent. 

Ekologická stopa a tudíž biologická hodnota obnovy překračuje výrazně svoji fyzickou stopu tím, že produkuje korálové larvy, školky a tvoří místa, kde se krmí migrující živočichové. Během velmi krátké doby se všechny konstrukce, které slouží k výstavbě a zahájení obnovy korálového útesu, stanou součástí přirozeného prostředí korálového útesu. Pavouci představují také ideální platformu, na které se mohou uchytit tzv. superkorály a posloužit tak dalším iniciativám, které se po celém světě zaměřují na ochranu budoucnosti korálových útesů před klimatickými změnami. 

Ty lákají obrovské množství ryb a mořských živočichů, čímž poskytují základnu pro dlouhodobější zajištění potravin a pracovních příležitostí pro místní komunitu. Rozdíl lze rok za rokem nejen vidět, ale také slyšet. Metoda MARRS je čím dál více uznávána vědeckou komunitou jako osvědčená potenciální metoda, kterou lze použít k obnově zničených korálových polí na poškozených korálových útesech.

Jako vždy se díváme do budoucnosti. Náš úspěch v Indonésii nás inspiroval, abychom se s novými poznatky vydali v roce 2019 do světa, a to včetně Mezoamerického korálového útesu u Mexika a Velkého bariérového útesu v Austrálii. Abychom mohli tyto cíle realizovat, vytvořili jsme partnerství s provozovateli v oblasti cestovního ruchu a místními univerzitami, jako např. James Cook University v australském Queenslandu, které nám umožňuje spolupracovat s předními mořskými vědci a případně pomoci s obnovou ikonického Velkého bariérového útesu. S univerzitou JCU plánujeme také spolupracovat při hledání řešení dalších problémů, kterým v našich dodavatelských řetězcích čelíme, např. opylení kakaa a techniky pro produktivitu drobných pěstitelů nové generace. 

Toto partnerství je pouze začátek a dobře si uvědomujeme, že sami to nedokážeme. Krásu a biodiverzitu naší planety můžeme zachránit pro nadcházející generace pouze tehdy, budeme-li pracovat společně.

Máme vizi světa, který chceme v budoucnosti mít, a uděláme vše, co je v našich silách, aby se již dnes stal skutečností.

Další informace o tom, jak společnost Mars přispívá k zajištění udržitelné budoucnosti oceánů si přečtěte v magazínu Eco Magazine.

Video file
Další informace od společnosti Mars