Eyebrow
Mars
Heading
Předseda Stephen Badger hovoří o vedení, životě a lekcích
Subheading
Transparentnost je pro partnery i spotřebitele klíčová

Dohlížet na jeden z největších rodinných podniků na světě není lehký úkol, zejména má-li ta společnost za sebou více než 106 let historie. Předseda Stephen Badger a jeho kolegové z představenstva berou tento úkol vážně. V tomto článku hovoří předseda Badger o náročných úkolech a uspokojení ze své funkce a také o budoucnosti společnosti. 

Jak zbavit společnost Mars pověsti „tajnůstkáře“ 

Po více než 100 let se společnost soustředila na komunikaci o značkách společnosti Mars a s ohledem na oblíbenost jejích produktů ve světě odváděla dobrou práci. Z historického hlediska neplynuly z komunikace o společnosti žádné výhody a rodina si nepřála velkou pozornost. Ale časy se mění. „Spotřebitelé chtějí vědět více nejen o značkách, které kupují, ale také o společnosti, která za nimi stojí,“ vysvětlil Badger. „Existuje několik problémů, které jsou přímými hrozbami nejen pro naše podnikání, ale také pro občanskou společnost a planetu jako takovou. Cítíme odpovědnost za to, abychom se podíleli na jejich řešení. Součástí toho je otevřeně hovořit o našich postojích k těmto záležitostem a podílet se společně s ostatními na jejich řešení.“ 

O výhodách, kvůli kterým zůstala společnost Mars, Incorporated soukromou společností: 

„Díky tomu, že jsme soukromá společnost, máme mnohem větší kontrolu nad naším osudem. Poskytuje nám to také konkurenční výhody, protože víme, kdo jsou naši akcionáři,“ vysvětlil Badger. „Kdyby se museli sejít, vešli by se všichni do jedné malé místnosti. Možnosti vedení sejít se s akcionáři je tudíž přímá, hmatatelná a bezprostřední a dává nám svobodu přijímat rychlá rozhodnutí. Umožňuje nám to sledovat vlastní cestu, budovat naši vlastní budoucnost a skutečně dlouhodobě investovat.“ 

Jeho rada pro rodinné podniky: 

Spolupráce v rámci rodiny přináší mnohé výhody, ale také spoustu náročných úkolů. Za sto let v podnikání se rodina Marsových naučila několik věcí. „Kdybych měl dát rodinným podnikům jedinou radu, bylo by to určit soubor hodnot, které vás spojují,“ uvedl Badger. Když nastanou okamžiky sporů, rodina Marsových se obrátí k zásadám společnosti The Five Principles. „Tyto zásady nás opravdu spojují,“ uvedl Badger. „Když se vyskytnou neshody, jako v každé rodině, tak nás vrátí zpět na zem... a pomohou nám najít společnou řeč, i když spolu nesouhlasíme.“ Kromě toho doporučuje zřídit náležité řídicí struktury a pak zajistit, že budete mít k dispozici ty nejlepší lidi. „V mnoha případech se může jednat o členy rodiny a nebo taky ne,“ doplnil. 

Digitální transformace naší společnosti: 

Naší povinností je neustále přemýšlet o měnícím se chování spotřebitelů, a to nejen ohledně toho, co chtějí nakupovat, ale také kde chtějí nakupovat a jak chtějí být o produktech informováni,“ uvedl Badger. „Schopnost navazovat dialogy s lidmi je něco, co nás opravdu fascinuje. Domnívám se, že to bude další fází vývoje ve smyslu, čemu se chceme věnovat, a to mne opravdu těší.“ 

Náročné úkoly, které před naší společností stojí: 

Podle Badgera je největším problémem, kterému společnost Mars a podniky obecně čelí, velikost přelomových změn, které v současnosti probíhají. Doporučuje postupovat krok za krokem. „Domnívám se, že prvním úkolem je pochopit, v co největší míře, přelomové změny, které kolem nás probíhají,“ vysvětlil. „Druhým krokem je vymyslet, jaké transformace je nutné provést. A třetím úkolem je vymyslet, a to zejména u velkých organizací, jak postupovat určitým tempem. Tomuto dialogu se chceme věnovat a chceme se zabývat tím, jak věci děláme, např. jak tvoříme malé pohotové týmy, jak předáváme informace o možných selháních, jak sdílíme poznatky, jak pokračovat další fází a posunout naše podnikání co nejrychleji do budoucnosti.“ 

O udržitelné budoucnosti: 

V roce 2017 společnost Mars oznámila, že do projektu Plánu udržitelnosti, jehož cílem je do roku 2025 snížit uhlíkovou stopu o 60 %, bude investovat 1 miliardu USD. „Právě společnost Mars mi otevřela oči a mohl jsem pochopit skutečnost, že podnikání není při řešení současných problémů kriticky důležité, ale že je jeho základem. Velikost problémů, kterým naše planeta čelí, je taková, že podnikání musí být v čele a samotném středu tohoto dialogu a tyto problémy řešit. Cílem je minimalizovat naše dopady, ať už jednotlivců nebo společnosti jako takové,“ uvedl Badger.

Další informace od společnosti Mars