Eyebrow
Spokojení lidé
Heading
Podpora udržitelné budoucnosti
Subheading
Pomáháme drobným zemědělcům prosperovat

Ve společnosti Mars věříme, že každý, kdo pracuje v našem širším dodavatelském řetězci, by měl mít příjem, který mu zajistí slušnou životní úroveň. To je náš cíl. I když jsou naše vztahy s drobnými zemědělci jen zřídka přímé, uvědomujeme si, že tito lidé jsou pro naše podnikání zcela zásadní. Nesoustředíme se jen na to, aby se drobní zemědělci měli dobře teď – pracujeme i na tom, aby práce v zemědělství motivovala i příští generace a umožnila jim spokojený život v budoucnosti.

Proč se zasazujeme o zvyšování příjmů zemědělců

Odhaduje se, že na zajištění potravin pro celý svět pracuje 200 miliónů drobných zemědělců, ale příliš velká část z nich čelí chudobě. Sami přímo od zemědělců nakupujeme jen zřídka. Myslíme si ale, že vyvedení drobných zemědělců z chudoby je správná věc, která je navíc zásadní pro to, aby naše dodavatelské řetězce byly dlouhodobě udržitelné. Současný model nefunguje a je čas na změnu. 

Náš plán stojí na investicích do činností, které mají na zemědělství významný vliv. Začíná u dodavatelských řetězců kakaa, máty a rýže, ve kterých žije mnoho zemědělců pod hranicí chudoby. 

The Farmer Income Lab  

V roce 2018 jsme spustili projekt Farmer Income Lab, kolaborativní „think-do-tank“, jehož účelem je hledání praktických poznatků potřebných k tomu, abychom mohli čelit chudobě drobných zemědělců. Jedná se o katalyzátor, jehož úkolem je významně urychlit a zefektivnit pozitivní dopady na naše dodavatelské řetězce a zintenzivnit náš vliv sdílením poznatků s ostatními. Jsme hrdí na to, že společnost Oxfam souhlasila, že bude v tomto projektu fungovat jako poradce. 

Maximalizace dopadů prostřednictvím fondu Livelihoods Fund for Family Farming

Abychom mohli investice do drobných zemědělců ještě prohloubit, spolufinancovali jsme fond pro rodinné zemědělství Livelihoods Fund for Family Farming, který do vytvoření udržitelných zemědělských projektů s cílem zlepšení příjmů, zvýšení bezpečnosti potravin a obnovení ekosystémů investuje více než 130 miliónů USD. 

Naším cílem je prostřednictvím fondu Livelihoods Fund podpořit 200 tisíc farem a současně vyvíjet udržitelný dodavatelský řetězec, který nás bude zásobovat vysoce kvalitními surovinami. Bližší informace najdete v našem Prohlášení o příjmech a finanční situaci a Zásadách pro oblast lidských práv.