Eyebrow
Zdravá planeta
Heading
Ochrana vodních zdrojů v praxi
Subheading
Zajištění nejvzácnějších zdrojů

Zajištění budoucí dostupnosti nejvzácnějších přírodních zdrojů pro další generace je nezbytnou součástí světa, ve kterém bychom chtěli v budoucnu žít. Není snad vzácnějšího zdroje než vody. Nedostatek vody globálně postihuje více než 40 procent lidí a toto procento s nárůstem světové populace roste. Zemědělství využívá nejvíce vody, a proto je důležité spotřebu vody udržitelně řídit. Je tedy nutné se soustředit na to, co se v našich hodnotových řetězcích pěstuje a jak. Je třeba zohlednit také dopady klimatických změn, protože se mohou změnit srážkové vzorce – může se změnit množství srážek, jejich načasování a intenzita – a mohou poškozovat zemědělství. 

V rámci našeho  Plánu udržitelného rozvoje pro další generace je naším dlouhodobým a na vědeckých poznatcích založeným plánem eliminovat neudržitelnou spotřebu vody v našem hodnotovém řetězci, přičemž na polovinu bychom se měli dostat do roku 2025*. Stanovili jsme si také jako cíl do roku 2020 v oblastech s největšími nároky na vodu zlepšit efektivitu vody o 15 procent*. Na konci roku 2018 jsme se nacházeli téměř na polovině cesty k tomuto cíli. 

Zmapovali jsme spotřebu vody napříč našimi globálními dodavatelskými řetězci, posoudili jsme, zda voda pochází z přírodních dešťových srážek nebo zavlažování, a začali jsme pracovat na snižování naší zátěže v nejvíce namáhaných rozvodích, odkud nakupujeme naše suroviny, v Austrálii, Indii, Pákistánu, Španělsku a Spojený státech. Bližší informace najdete v našem Prohlášení o situaci v oblasti ochrany vodních zdrojů

V našich přímých provozech se prostřednictvím zodpovědného řízení odpadních vod soustředíme na efektivní využívání vody, propagaci recyklace vody a prevenci znečištění. A naše pokroky jsou slibné. Od roku 2007 do roku 2015 se nám podařilo snížit globální spotřebu vody o 18 procent. 

V našem dodavatelském řetězci zavádíme školení pro zemědělce a technologii přispívající k udržitelnějšímu využívání vody. V některých lokalitách přebíráme v oblasti ochrany vodních zdrojů vůdčí roli, spolupracujeme s dodavateli, institucemi pro udržitelné normy, jako např. Sustainable Rice Platform a Alliance for Water Stewardship, vládními rozvojovými agenturami a nevládními organizacemi, abychom mohli v zemědělských komunitách podporovat změny ve velkém měřítku. Jedním z příkladů je naše spolupráce se švýcarskou nevládní organizací Helvetas a na projektu vodní produktivity WAPRO, kde pracuje 17 partnerů ze soukromého a veřejného sektoru na zlepšování bezpečnosti potravin, efektivitě využití vody a příjmů více než 60 tisíc pěstitelů bavlny a rýže v šesti asijských a afrických zemích.  

V případech, kdy nelze snížit spotřebu vody na udržitelnou úroveň, plánujeme zabývat se kompenzačními aktivitami mimo náš hodnotový řetězec, jako např. obnovou krajiny, abychom splnili naše cíle. Jako krajní řešení v případě, že naše intervence nedokážou ulevit zátěži na lokální rozvodí, jsme připraveni chránit dotyčné rozvodí změnou lokality, ze které suroviny budeme získávat, protože naším závazkem je udělat nyní vše pro to, abychom tyto vzácné zdroje zachovali pro budoucnost. 

*(V porovnání s rokem 2015)