Eyebrow
Ocenění za etiku
Heading
Globální úsilí věnované změně nám přineslo další ocenění pro nejetičtější firmu

Snažíme se měnit svět k lepšímu. A svět si toho všímá! V roce 2019 nás institut Ethisphere® podruhé v řadě uvádí na seznamu nejetičtějších společností světa.

V letošním roce institut Ethisphere® ocenil 128 subjektů z 21 zemí a 50 odvětví. Každému z nás se dostalo uznání za úsilí věnované zlepšování komunit, zajišťování schopných a zodpovědných pracovníků a podpoře etické kultury. Ocenění jsme obdrželi v kategorii Zpracování a distribuce potravin za to, že prosazujeme silnou firemní kulturu, autentické vedení a zavazujeme se zůstat transparentní a podporovat diverzitu a inkluzi.

„V současném světě se zaměstnanci, investoři i další strany spoléhají na to, že firmy budou ke společenským otázkám přistupovat zodpovědně. Společnosti, které hledí do budoucna a svou strategii staví na konkrétních cílech, nejenže mají lepší výsledky, ale navíc dokážou obstát v čase,“ uvádí Timothy Erblich, generální ředitel institutu. „Všem ve společnosti Mars bych velice rád poblahopřál k získání tohoto ocenění.“

Za naším oceněním stojí našich Pět principů – ideály, které jsme si stanovili, aby nám pomáhaly rozvíjet podnikání v souladu s postupy, které jsou příznivé pro lidstvo i pro planetu. Současně s nimi nastiňuje náš Plán udržitelného rozvoje, který jsme představili v roce 2017, plány, jak vytvořit pro příští generaci lepší svět. V souladu s pilířem Zdravá planeta pracujeme na snižování dopadů své činnosti na životní prostředí, a to hned několika způsoby. Ty zahrnují eliminaci problematických plastů a naším cílem do roku 2025 je 100% recyklovatelnost. Prostřednictvím zásady Výživa pro životní pohodu chceme zajistit, aby se naše produkty v co největší míře mohly stát součástí zdravého životního stylu. Jedna z iniciativ se také zaměřuje na to, abychom u téměř všech cukrovinkových produktů snížili energetickou hodnotu jednotlivé porce pod 250 kalorií. Naším závazkem nakonec je také pomáhat ostatním v souladu s pilířem Spokojení lidé. Prostřednictvím iniciativ, jako např. Ženy v Marsu, se snažíme vytvářet příležitosti pro ženy, podporovat diverzitu a prohlubovat svůj závazek vůči inkluzi.

„Společnost Mars byla institutem Ethisphere znovu zařazena na seznam nejetičtějších společností světa,“ uvedla Stefanie Straub, viceprezidentka, právní poradkyně a tajemnice společnosti Mars. „Ať už jde o plán udržitelného rozvoje, nebo etiku dodržovanou 115 tisíci našich spolupracovníků, naše cíle jsou vždy ambiciózní. Kroky, které podnikáme dnes, nám pomohou vybudovat lepší budoucnost.“

Institut Ethisphere uděluje v tomto celostátním ocenění bodové hodnocení v pěti klíčových kategoriích: programy pro etiku a dodržování předpisů (35 %), společenská odpovědnost (20 %), etická firemní kultura (20 %), způsob řízení společnosti (15 %) a vliv, inovace a pověst (10 %). Stejně jako všechny ostatní hodnocené společnosti obdržíme i my detailní rozpis svých bodů, což pro nás bude cenným zdrojem poznatků o tom, jak si vedeme v porovnání s předními organizacemi. 

Ethisphere – globální lídr v nastavování a rozvíjení norem etické obchodní praxe, který je sponzorem tohoto každoročního ocenění – zveřejní osvědčené postupy a poznatky od firem oceněných v roce 2019 ve formě zprávy a webového vysílání ke konci letošního jara.

Děkujeme vám a všem svým spolupracovníkům blahopřejeme! Uvědomujeme si, že obdobná ocenění získáváme díky důležité práci, kterou každý den odvádějí naši spolupracovníci. Pomáhají nám neustále zvyšovat laťku toho, jak by se dobrá firma měla chovat.

Další informace od společnosti Mars