Eyebrow
Projekt Farmer Income Lab
Heading
Společně se zemědělci podporujeme udržitelnou budoucnost

Po více než sto letech v oboru jsme pochopili několik věcí – konkrétně to, že nejúspěšnější a nejudržitelnější obchodní praxe je ta, ze které mají užitek všechny strany. Jako globální podnik působící v potravinářství jsme závislí na farmách drobných zemědělců. Proto je naší odpovědností zajistit, aby drobní zemědělci, kteří produkují plodiny nezbytné pro produkty Mars, mohli svou prací vydělat takový příjem, který jim umožní uživit své farmy, rodiny a komunity – nejen dnes, ale i v budoucnosti.

Ve světě bohužel 200 miliónů drobných zemědělců produkuje potraviny v rámci dodavatelských řetězců, a přesto žije v chudobě. Negativní vliv na drobné zemědělce se může projevit i v budoucnosti, kdy už počet farmářů nebude schopen uspokojit poptávku po mátě, rýži, kakau a dalších surovinách, které jsou pro produkty Mars nezbytné. Proto jsme začali jednat a vytvořili Farmer Income Lab, kolaborativní „think-do-tank“, jehož účelem je klást otázky, hledat řešení a inspirovat k opatřením, která umožní budovat globální dodavatelské řetězce podporující zemědělce a rozvoj obchodu.

„Naším cílem je zajistit lidem pracujícím v našem širším dodavatelském řetězci dostatečný příjem, aby mohli vést slušný život. Budeme spolupracovat s řadou odborníků, abychom rozvíjeli práce v rámci Farmer Income Lab,“ uvedl Barry Parkin, Chief Procurement and Sustainability Officer.

Náš přístup je založen na faktech a spolupráci. V rámci spolupráce s řadou partnerů z řad akademiků, ze soukromého sektoru, neziskových a mezivládních organizací se zabýváme současnými fakty a podílíme se na intenzivním dialogu, jehož účelem je usilovat o konkrétní výsledky, které by nám umožnily zvyšovat příjmy zemědělců na potřebnou úroveň a v potřebném rozsahu. Toto úsilí neslouží jenom nám. Svá zjištění a poznatky z roku 2018 jsme zveřejnili, aby z nich mohlo těžit celé odvětví. 

Vytyčováním nových zásad a modelů, které by dnes zajistily drobným zemědělcům udržitelnou mzdu, také přispíváme k tomu, aby mohli tito zemědělci pěstovat mátu, kakao, rýži a další důležité plodiny i v daleké budoucnosti a zásobovat tak naše provozovny surovinami potřebnými pro výrobu produktů Mars, které naši zákazníci znají a milují.

Další informace od společnosti Mars