woman in greenhouse
Eyebrow
Výživa pro životní pohodu
Heading
Řešení bezpečnosti potravin
Subheading
Zmírňování potravinových rizik ve světě

Jako významný výrobce potravin víme, jak důležitá je výživa a jak jídlo, které konzumujeme, ovlivňuje naše zdraví, a to včetně kognitivních schopností a ekonomických příležitostí. Není překvapivé, že nebezpečné potraviny mohou mít negativní společenské a hospodářské důsledky. 

Abychom to zasadili do kontextu, každý rok je vystaveno mykotoxinům asi 4,5 miliardy lidí, a to včetně aflatoxinů, které se vyskytují v zemědělských produktech a kontaminují 25 % světových zásob potravin. To vede ke ztrátám příjmů ve výši 600 miliónů až 1 miliardy amerických dolarů. Se vznikem nových hrozeb je zapotřebí naléhavě přijmout příslušná opatření.  

Jednoduše řečeno, pokud to není bezpečné, není to potravina. Proto je naším cílem bojovat proti nebezpečným potravinám, a to zejména v zemích s nízkými příjmy, abychom pomohli řešit podvýživu ve světě. 

Náš akční plán pro bezpečnost potravin

Prostřednictvím vědeckých poznatků a spolupráce v rámci celých hodnotových řetězců zaujímáme postoj ke zmírňování rizik v souvislosti s potravinami: od zemědělské produkce a sklizně až po zpracování a balení, a to včetně uchovávání potravinových produktů spotřebiteli, nakládání s nimi a jejich konzumaci. 

Global Food Safety Center společnosti Mars   

Global Food Safety Center (GFSC) společnosti Mars je globálním centrem a vysoce moderním výzkumným a školicím zařízením zabývajícím se bezpečností potravin. Naším cílem je přispívat k boji proti podvýživě a ostatním příčinám nebezpečných potravin ve světě, a to zejména v zemích s nízkými příjmy. Abychom toho dosáhli, stali jsme se partnery vlád, akademické obce, nevládních organizací a dalších zainteresovaných stran v oboru s cílem zajistit bezpečnější potraviny pro všechny. 

The African Orphan Crop Consortium 

Ke zvyšování zemědělské produktivity a zlepšení bezpečnosti potravin využíváme napříč našimi podnikovými segmenty vědu. Jedním ze způsobů, kterým to realizujeme, je naše účast v konsorciu The African Orphan Crop Consortium (AOCC), organizaci, která se zaměřuje na sekvenování genomů 101 afrických plodin, které jsou zcela zásadní pro kulturu a výživu miliónů afrických zemědělců. Cílem je pomoci komunitám ve venkovských oblastech Afriky pěstovat výživnější, výnosnější a proti suchu odolné plodiny. 

Vědci AOCC také školí pěstitele rostlin a zajišťují financování pro rozvoj a implementaci vědy a své znalosti veřejně publikují. Zlepšování afrického zemědělství může vymýtit podvýživu, která postihuje 30 procent afrických dětí a stojí Afriku ročně téměř 125 miliard USD. 

Kolaborativní výzkum a inovace

Úzce spolupracujeme také s několika organizacemi, které zajišťují přidanou hodnotu, odbornost a vstupy do našich programů s cílem podporovat bezpečnost potravin a bojovat proti podvýživě v rozvojových zemích. 

Za účelem zlepšování bezpečnosti potravin v rozvojových zemích navazujeme partnerství s mnoha organizacemi: 

  • V roce 2015 jsme oznámili nezávaznou dohodu s organizací The Tata Trusts za účelem realizace společného výzkumu týkajícího se pravidel, která pomohou řešit chudokrevnost a ostatní formy podvýživy.  

  • Na vytvoření výrobních norem pro výživově bohaté potraviny pro populace, které čelí hladu a podvýživě, jsme spolupracovali s programem World Food Program (WFP).  

  • Prostřednictvím školení o bezpečnosti, hodnocení rizik a poznatků o řízení bezpečnosti potravin v suchých výrobních prostředích podporujeme odborníky na nákup. 

Pomocí otevřeného a kolaborativního přístupu v současnosti můžeme pomáhat zvyšovat globální normy bezpečnosti potravin v budoucnosti a zajistit, že svět bude oproštěn od podvýživy a nebezpečných potravin. Bližší informace najdete v našich Zásadách týkající se kvality a bezpečnosti potravin.