Thailand Woman in Field
Eyebrow
Plán udržitelného rozvoje pro další generace
Heading
Udržitelnost zdrojů rýže pro budoucnost
Subheading
Ochrana úrody rýže pro nadcházející generace

Rýže je základní potravinou pro polovinu světové populace a jako takovou je třeba ji chránit. Jako výrobce UNCLE BEN’S®, největší celosvětové značky rýže, pracujeme na zajištění udržitelného zásobení rýží, které přispěje k růstu podnikání a uspokojování nutričních potřeb rostoucí populace. 

Jako vždy si klademe náročný úkol transformovat současný způsob podnikání, abychom pomohli vytvořit lepší svět pro budoucnost. A způsob pěstování rýže pro naše produkty hraje zásadní roli. 

Společnost Mars se prostřednictvím svého Plánu udržitelného rozvoje zavázala do roku 2020 zajistit, aby 100 % naší rýže pocházelo od pěstitelů, kteří pracují v souladu s našimi normami Platformy udržitelného pěstování rýže. A dosáhli jsme neuvěřitelných pokroků. Podle naší zprávy za roky 2017–2018 nyní zajišťujeme 73 procent své rýže od zemědělců pracujících v souladu s těmito standardy – od roku 2016 to bylo až 63 procent. 

PLATFORMA UDRŽITELNÉHO PĚSTOVÁNÍ RÝŽE 

Jako hrdý vedoucí člen Platformy udržitelného pěstování rýže, globálního spojenectví pod vedením OSN, spolupracujeme s desítkami vládních úřadů, soukromých společností a nevládních organizací, jako např. World Wildlife Fund, Oxfam a GIZ.  

Platforma udržitelného pěstování rýže zavedla v roce 2015 první globální normu, aby zvýšila podíl udržitelně pěstované rýže a podpořila zemědělské komunity. Její členové stanovili soubor kritérií, která by snížila ekologickou zátěž výroby rýže a pomohla lidem k lepšímu životu. Tato kritéria se týkají: 

  • Produktivity 
  • Bezpečnosti potravin 
  • Zdraví pracovníků 
  • Pracovních práv 

VÝZKUM V OBLASTI RÝŽE S MENŠÍMI DOPADY 

Abychom mohli zlepšovat udržitelnost, je potřeba výzkum. Proto jsme se stali partnery University of California v Davisu a University of Arkansas. S jejich pomocí studujeme techniku regulovaného a přerušovaného zavlažování. Zjistili jsme, že tento způsob pěstování může snížit spotřebu vody o 30 % a emise skleníkových plynů dokonce o 90 %, to vše bez snížení výnosnosti rýže! 

Proto jsme tuto techniku představili americkým pěstitelům. Stejně tak činíme ve Španělsku a u téměř 5000 pěstitelů rýže v Asii. Podobně podporujeme pěstitele rýže v oblasti zlepšování laserového zarovnávání půdy, zajištění optimální vlhkosti půdy, zlepšování podzemních rozvodů a betonových vodních koryt a přímého osevu. 

A VÝSLEDKY 

V Pákistánu jsme zaznamenali 32% nárůst příjmů zemědělců a 17% nárůst výnosnosti. 

Muhammad Idris, pěstitel rýže z pákistánské vesnice Sidham, říká: „Smluvním pěstitelem jsem poslední tři roky. Mají kvalitní tým, který nás pravidelně navštěvuje a radí nám, co dělat a co ne. Učí nás, jak a kdy používat pesticidy a fungicidy. Díky tomu mám teď větší úrodu.“ 

I ve Spojených státech zaznamenal kalifornský pěstitel Jim Whitaker díky technikám udržitelného pěstování významná zlepšení. „Díky inovativním metodám pěstování rýže podporovaných společností Mars Food se mi povedlo spotřebovat o 20 procent méně hnojiva, o 50 procent méně vody a stát se jedním z prvních pěstitelů rýže v USA, kteří prodávají povolenky na uhlík na trhu California Cap and Trade Compliance.“ 

S tím, jak se techniky udržitelného pěstování rýže učí další pěstitelé a další výrobci se zavazují zajišťovat rýži z udržitelných zdrojů, můžeme významně zlepšovat udržitelnost globálního dodavatelského řetězce rýže a zajistit, aby byla tato zásadní plodina k dispozici i pro nadcházející generace.

Call To Action
Další informace od společnosti Mars